Büyük İskenderin kurduğu Seleukos Hanedanlığı’nın bir parçası olan ve ismini Büyük İskender’in doğduğu şehirden alan Edessa, “sular şehri” anlamına gelmektedir. Büyük İskender’in seferlerinden biriyle Edessa’ya gelen sanatçılardan biri Anadolu’da efsaneleşen Amazon kadınları mozaiklerini büyük bir incelik ve ustalıkla Urfa Haleplibahçe‘ye resmetmiştir.

Haleplibahçe Mozaiklerinde “Savaşçı Amazon Kraliçelerinin Mozaiğe Resmedilmiş Dünyadaki İlk Örnekleri”ne rastlanılmıştır. Uzmanlar, Halepli Bahçe Mozaiklerini mozaik tekniği, sanatı ve 4 mm² ebadında Fırat Nehri’nin orijinal taşlarından yapılması ve benzeri özelliklerinden dolayı, dünyanın en kıymetli mozaiği olarak tanımlamaktadırlar.

Amazon Kadınları efsanesi

Yunan mitolojisinde tamamen savaşçı bir kavim olan ve kadın savaşçılardan oluşan bir topluluktur. Kadın savaşçıların maharetleri ve özellikle savaşta iyi ok atmak için memelerinden birini kesmeleri efsanelere konu olmuştur. At üstünde ve savaş alanlarındaki cesaretleriyle ve barış sağlama konularındaki ünleriyle bilinmektedirler.

 

Haleplibahçe Mozaikleri

2006-2009 yılllarında yapılmak istenen bir proje kazısı sırasında, yanlışlıkla keşfedilmiş ve yerin bir metre altında mozaikler bulunmuştur. 100 metrekarelik bir alan üzerinde ve dört Amazon kraliçesinin Helence isimlerinin işlendiği dünyadaki tek örneği niteliğindedir. Mozaikte av sahneleri sergilenmektedir. Hippolyte, atının üstünde panteri avlarken resmedilmiştir. Pantesileya şaha kalkmış at üstünde, Melanipe aslan avlarken resmedilmiştir.

Dört Amazon kadınının hikâyeleri

Hippolyte

Ares’in kızıdır. Zeus’un üvey oğlu Herakles, Amazonlar ülkesine giderek kraliçeyi öldürüp altın kemerini alır. Bilge Umar, Hippolyte adının helen dilinden geldiğini ve “Atları Çözen” anlamında olduğunu yazar.

Melanipe

Helenin oğlu Aiolos’un kızıdır, Herkül tarafından esir alınmıştır.

Antiope

Irmaklar tanrısı Asaopos’un kızıdır. Amazon ülkesine gelen Theseus tarafından kaçırılıp Attika’ya götürülür. Savaşçı Amazon kadınları kraliçelerini kurtarmak için Attika’ya giderler ama ne yazık ki bu çarpışmalar sırasında Antiope öldürülür.

Pantesileya

Amazon kraliçesi de savaş tanrısı Ares’in kızıdır. Troya savaşında Amazonların başında, Primaos’un yanında yer almış ve Akhileus tarafından öldürülmüştür.

Kaynak: Milta, HALEPLİBAHÇE AMAZON KRALİÇELERİ MOZAİĞİ: ANTIOCH, SEPHHORIS