Okuma süresi: 2 dakika

İklim değişikliği ciddi boyutlara gelirken herkes kendi alanı içerisinde sorumluklarını yerine getirip, farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Felaket düzeyine varan iklim değişikliği karşısında müze ve kültür kurumlarının sorumlulukları nelerdir? Gelecek kuşaklar için kültür mirasının koruyucusu ve bilgi üreticisi olarak bu kurumların, gezegenin geleceğine ilişkin tartışmalara katılmaktan başka çaresi yok. Toplumsal değişimi etkileme ve ilham verici düşünce pratiklerini teşvik etme potansiyelleri sayesinde bu kurumlar, ne yapılabileceği ve neler yapılması gerektiğine dair temel bir konumda bulunuyor.

This-Changes-Everything

SALT, 2015 Paris İklim Konferansı paralelinde, herkesi çevre üzerindeki bireysel ve küresel etkileri sorgulamaya teşvik eden, iklim değişikliği odaklı bir program başlatıyor.

SALT Beyoğlu’nda 27 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilk program kapsamında, iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili çevre meselelerinde çeşitli eylem ve araştırmaları irdeleyen sekiz belgesel filmin gösterimi yapılacak.

SALT, Eylül 2015’te petrol, kömür veya gaz şirketlerinden destek kabul etmeyeceğini duyurmuştur.

Fotoğraf: SALT Beyoğlu, Iwan Baan
Fotoğraf: SALT Beyoğlu, Iwan Baan

ArtCOP21 düzenlediği iklim değişikliği odaklı küresel kültür festivali filmleri aşağıdaki gibidir:

27 Kasım, 19.00
Gösterim: Avi Lewis, This Changes Everything, 2015
SALT Beyoğlu, Açık Sinema

28 Kasım, 12.00-19.00
STK Fuarı
SALT Beyoğlu, Forum

28 Kasım, 17.30
Gösterim: Jerry Rothwell, How to Change the World, 2015
SALT Beyoğlu, Açık Sinema

28 Kasım, 19.30
Gösterim: Wim Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado, The Salt of the Earth, 2014
SALT Beyoğlu, Açık Sinema

29 Kasım, 16.00
Gösterim: Orlando von Einsiedel, Virunga, 2014
SALT Beyoğlu, Açık Sinema

29 Kasım, 18.00
Gösterim: Jeff Orlowski, Chasing Ice, 2012
SALT Beyoğlu, Açık Sinema

1 Aralık, 19.00
Gösterim: Rachel Boynton, Big Men, 2013
SALT Beyoğlu, Açık Sinema

2 Aralık, 19.00
Gösterim: Robert Kenner, Merchants of Doubt, 2015
SALT Beyoğlu, Açık Sinema

4 Aralık, 19.00
Gösterim: Kip Anderson ve Keegan Kuhn, Cowspiracy: The Sustainability Secret, 2014
SALT Beyoğlu, Açık Sinema