Şubat ayı içinde, ekoloji adına iki farklı yerde iki ayrı ekoloji meclisi toplantısı gerçekleşecek. 

İlk toplantısını Ankara’da yapan Ekoloji Meclisi, 2. Genel Kurulu’nu 14 Şubat günü Mersin’de gerçekleşecek.

“Amacımız:
1. Son yıllarda yapılan tüm saldırıları bir araya getirdiğimizde doğayı; suyu, ormanları, meraları, kıyıları, denizi, tarım alanlarını ve yaşamı korumak için tüm mücadele odaklarının bir araya gelerek büyük bir direniş merkezi yaratma ihtiyacı açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Ekoloji Meclisi çağrımızın bir zorunluluk olduğu açıktır.
2. Demokratik bir yapı etrafında hiçbir kesimin ötekileştirilmediği tüm mücadele odaklarının tam olarak söz, yetki ve karar süreçlerine katılabileceği bir örgütlenme yapısı oluşturulacaktır.
3. Ekoloji Meclisi; her il ve ilçelerden gelecek ekoloji mücadelesi veren demokratik kitle örgütlerinin, tümünün mücadelesini ve dayanışmasını büyütecektir.”

[ezcol_1half]Ekoloji Meclisi[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]HDK Ekoloji Meclisi[/ezcol_1half_end]


HDK Ekoloji Meclisi ise, 7 Şubat günü Ankara Aka-Der’de gerçekleşecek.

“Kapitalizmin doğayı talan etmesi ve şehri işgal etmesi karşısında “Bir şey yapmalı!” diyorsan;

İnsanın doğaya yabancılaşmasına karşıysan;

Gezegendeki ekolojik krizler ve yıkım canını yakıyorsa;

Mahallelerin kentsel dönüşüm projeleriyle soylulaştırılarak, mahalle sakinlerinin mülksüzleştirilmesini, yoksulların kent merkezinden sürülmesini, kentteki farklı kültürlerin ve kimliklerin yok edilmesini istemiyorsan;

Doğayı yok sayan, emekçilere faydasının ne olduğu bilinmeyen bir “kalkınma” fetişinin araçları olarak enerji, maden, ulaştırma, turizm alanlarındaki yağma projelerinin hesabını sormak istiyorsan;

“En Büyük” değil, “En Ekolojik” çözümler üreten bir politik-ekonomik düzen çerçevesinde, üretim ilişkilerinin ve teknolojinin doğa-insan uyumu yararına yeniden kurgulanması gerektiğini düşünüyorsan;

Kurtuluşun dayanışmasını insan merkezci değil, doğa merkezci bir yaklaşımla örecek ve büyütecek; neoliberal kapitalist sistemin her tür muktedir aktörüne karşı mücadele edecek ve doğanın-iklimin değil, sistemin değişmesi için çalışacak bu Ekoloji Meclisi’ne sen de davetlisin!”