Okuma süresi: 2 dakika

6 Aralık’ta TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesinde gerçekleşen panelin gündem konusu Atatürk Orman Çiftliği ve üzerine inşa edilen Kaçak Saray’dı. Açılış konuşmacısı olan gazeteci Can Dündar, “Yeni siyasi rejimin simgesi Kaçak Saray’dır.” açıklamasında bulundu. İnşası yakın zamanda tamamlanan ve büyük tepkilere sebep olan yerleşke toplumsal, kültürel, tarihsel, ekonomik, ideolojik ve mimari olarak birçok farklı açıdan ele alındı. 

Prof. Dr. Cemal Taluğ, Prof. Dr. Ruşen Keleş, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Can Dündar’ın katıldığı açılış konuşmasıyla başlayan panelde Atatürk Orman Çiftliğinin sadece çiftlik değil aynı zamanda ülkemizin sembollerinden biri olduğu, “Kaçak Saray”’ın hukuksal engellere rağmen yapımına devam edilmesinin buna yönelik yıpratma eylemi olduğu üzerinde duruldu. Bu süreçte çevre katliamına maruz kalan AOÇ’nin 1940’lardan beri parça parça dağıtıldığı, bu konuda özeleştiri yapmamız hem kurumlar hem de halk olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirerek AOÇ’ye sahip çıkmamız gerektiği söylendi.

Ankara’nın mütevazı bir kent olduğuna değinen Can Dündar “Kaçak Saray”ın yapımıyla değişen cumhurbaşkanlığına ulaşım güzergahının aynı zamanda cumhuriyeti çevreleyen yeni siyasi rejimi simgelediğini belirtti.

Üç oturum olarak süren panelin ilk oturumunda CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Redife Kolçak söz alarak AOÇ ve “Kaçak Saray”ı ekonomik, mimari, hukuksal ve siyasal açıdan değerlendirdi. Şeffaf ve açık olarak mücadele etmekte olan TMMOB’nin mesleki teknik bilgileri kullanarak halka ulaşmasının çok önemli olduğuna değinen Candan, algıyı çok iyi yöneten hükümetin AOÇ’nin zarar görmesi konusunda bunu yapamamış olmasının kayda değer olduğunu, hukuksal ve teknik alanda verdikleri mücadelede sonuna kadar gideceklerini belirtti.

Sarayların o ülkenin değerlerini yansıtması gerektiği fakat bu sarayın gösterişten uzağa gidemediğini söyleyen CHP Ankara Milletvekili Gök, AOÇ ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı konusunun meclise taşımalarına rağmen AKP milletvekillerinin katılmaması nedeniyle çoğunluk sağlanamayarak ele alınamadığını belirtti.

Devam eden oturumlarda Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Jale Erzen, Prof. Dr. Güven Arif Sargın, Doç. Dr. Neşe Gurallar, Doç. Dr. Bülent Batuman ve Ömer Kanıpak söz alarak projeyi sanatsal ve sosyolojik açıdan ele aldı. Projenin iddia edildiğinin aksine tarihsel ve sanatsal nitelik taşımaması, büyüklüğü açısından toplumla bağdaşmaması yönüyle de eleştirildi. Başkent Dayanışması’nın da müdahil olduğu Vasiyeti İhlal davasının 25 Aralık 2014 saat 10.30’da görüleceği ve duyarlı halkımızı müdahil olarak orada görmenin önemli olduğu hatırlatıldı.

Detaylı bilgi için:

Mimarlar Odası Ankara AOÇ Dosyası
Başkent Dayanışması

Haber: Aylin Köyatası
Fotoğraflar: Sasun Bazaryan
Başlık Fotoğrafı: Onedio