Okuma süresi: 2 dakika

Yüzyıllardır bizleri kuşatan ataerki, çatışan ikili cinsiyet normları inşa edip diğer renkleri, kimlikleri görmezden geliyor. Bu arada idealleştirdiği formun gerek kimliksel gerek bedensel olarak dışında olanları ucubeleştiriyor. Bunu her kanaldan topluma aktarırken karşı duruş sergileyenlerin mücadele alanının daraltıyor.

Toplumsal cinsiyet rolleri, dört bir yanımızı sarıp yaşama alanlarımızı daraltırken bu alanda atılan her adım çok değerli. Bu noktada elini taşın altına koyanlardan biri de Demis. Merkezi İzmir olan Kalkınma, Göç ve Sosyal Politikalar Merkezi Derneği, 2016 yılı sonunda kuruldu. Kısa süredeki faaliyetleriyle aktif bir çaba içerisine giren Demis, 20-21 Nisan 2019 tarihlerin Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi’nin hazırlık toplantısını gerçekleştirdi.

Merkezin hazırlık toplantısında sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve aktivistler bir araya geldi. Alan ve akademinin buluşturulduğu toplantıda, toplumsal cinsiyet araştırmalarının akademide yeni kurallar çerçevesinde kısıtlanan bir alan haline gelmesi, kadının görünürlüğünün azaltıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinde hak temelli yaklaşımların arka plana atıldığı ve görmezden gelindiği bir dönemden geçilmesi, toplumsal cinsiyet alanında sahada ve akademide çalışan kişileri bir araya getirecek bir ağa ihtiyaç duyulması merkezin gereklilikleri arasında tartışılan konulardan birkaçıydı.

Toplantıda amaç, kapsam ve ilkeler çerçevesinde katılımcılar, nasıl bir merkez istediklerini, neler yapabileceklerini tartıştı. Kurulan merkezin katılımcı ve kapsayıcı bir yapıya sahip olması, eril dilin hakimiyetinden, iktidar kavgalarından, üstü örtük hiyerarşiden uzak, dayanışmanın, eşitlikçi ve paylaşımcı değerlerin hakim olduğu bir ortam sunulması kapsam ve ilkeler çerçevesinde konuşulan konulardandı.

Çalışmaların önceliklendirilmesi konuşulurken uzun vadede, toplumsal cinsiyet ve ergenlik, kronik yoksulluk ve kadın yoksulluğu, mitleştirilmiş annelik ve çok çocukluluk söylemi çerçevesinde politik söylem analizleri, toplumsal cinsiyet perspektifinden medya analizleri, katmanlı ayrımcılık ve daha pek çok konuda çalışmalar yürütülmesi konuşuldu.

İyi örneklerin ortaya çıkarılmasına, feminist okur-yazarlığın ve yaklaşımın önemine değinen merkezin hazırlık toplantısında, sürdürülebilir ve çözümün parçası olmak amacıyla kısa vadeli bir plan belirlendi. Bu açıdan kadın kooperatifleri, toplumsal cinsiyete çalışmaları ağı oluşturulması, toplumsal cinsiyete duyarlı yerel yönetim, kentin izlenmesi ve raporlanması, niteliksel raporlama eğitimi çalışma grupları oluşturuldu.

Daha ayrıntılı bilgi edinip raporu incelemek için; http://bit.ly/GSCReport1