Okuma süresi: 2 dakika

Uzun yıllardır sosyal medyada “Yeni yasa gereğince, kaza yaptığınızda çarptığınız hayvanın tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanacaktır” şeklinde bir yazı dolaşmaktadır. Gerçekten de AB’ye uyum yasaları çerçevesinde böyle bir yasa çıkarılması düşünülmüş, 5 yıl kadar önce hükümetçe duyurulmuş; ancak bu madde hiçbir zaman yasalaşmamıştır.

Basın yayın organlarında sanki bu madde yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş gibi haberler yapılması, sosyal medyada da yukarıda bahsedilen yazının çok fazla paylaşılması üzerine, insanlar böyle bir kanunun gerçekten var olduğunu sanmaya başlamışlardır.

Bu garip durum kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşmüştür. Ali Karakaş isimli bir sürücü, 07.07.2016 tarihinde arabasıyla seyir halindeyken yavru bir kediye çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuş, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununun 21. maddesi uyarınca kedinin tedavisini yaptırmıştır. Kediyi tedavi ettirdikten sonra, tedavi masraflarını sigorta şirketinden talep etmiş; ancak talebi şirketçe reddedilmiştir. Bunun üzerine işin peşini bırakmayarak konuyu sigorta tahkim heyetine taşıyan Ali Karakaş, birçok hayvanın hayatını kurtaracak emsal bir kararın çıkmasını sağlamıştır.

Komisyon, 5199 sayılı Kanunun 21. maddesi uyarınca “Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır.” ve aynı kanunun 4. maddesi uyarınca “a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir. b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.” maddeleri ile Karayolları ve Trafik Kanununun “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” maddesini gerekçe göstererek, her Türk vatandaşının sahipsiz de olsa hayvanın yaşama hakkını koruma yükümlülüğü olduğunu belirtmiş; tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından karşılanmasını karara bağlamıştır.
Bu karardan faydalanabilmeniz için;

Çarptığınız hayvanın tedavisini yaptırıp tedavi masraflarını veteriner hekime ödemeniz gerekir. (Hayvanı veteriner hekime götürüp bırakmanız yetmez, ödemeyi de yapmalısınız)

Hayvanın veteriner kliniğine trafik kazası neticesinde getirildiğini gösteren bir rapor ile tedavi masraflarının yazılı olduğu faturayı sigorta şirketine ibraz etmelisiniz.
Hayvanın tedavi neticesinde iyileşmesi gerekmez, ölse bile bu masrafların karşılanmasını talep edebilirsiniz. (Şahsi hukuki görüşüm bu yönde)

Sayın Ali Karakaş’a hiçbir masraftan kaçınmayarak kedinin tedavisini yaptırması ve sigorta şirketi ile hukuk mücadelesine girerek birçok hayvanın hayatını kurtaracak bu emsal kararın çıkmasını sağlaması nedeniyle çok teşekkür ediyorum.

Kedinin son durumunu merak edenler için: Kedi kazada bir bacağını kaybetmiş olup çarpan sürücü tarafından sahiplenilmiştir.

Emsal karara buradan ulaşabilirsiniz.

Hazırlayan: Av. Ilgın İstenç Yalçınkaya