İngiliz yardım kuruluşları, kömürlü termik santrallerin elektriğe ulaşamayan milyarlarca insana yardım etmede bir çözüm olmadığı konusunda uyarıyor.

Cafod, Christian Aid ve ODI; ağırlıklı olarak kömüre dayalı mevcut enerji politikalarının devam ettirilmesi halinde, 2030 yılında hâlâ elektriğe ulaşamayan bir milyar ve temiz yemek pişirme imkânlarına sahip olamayan üç milyar insanın olacağını ortaya koyan bir analiz yayınladı.

Bu yeni raporda enerji için kömür tüketiminin 2013 yılında tepe noktaya ulaştığı ve 2015’te yüzde 2 ile yüzde 4 arasında azalmasının beklendiği belirtiliyor.

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), küresel kömür tüketimi tepe noktasının Çin gibi büyük miktarda kömür tüketen ülkelerdeki kömür tüketiminin azalmasına bağlıyor.

2015 yılında; Çin’de kömür tüketiminde yüzde 5,7 oranında bir azalma görülürken ABD’de bu oran yüzde 11, Birleşik Krallık’ta yüzde 16, Almanya’da ise sadece yüzde 3.

Fotoğraf: Paula Bronstein / Getty Images
Fotoğraf: Paula Bronstein / Getty Images

Bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadele etmek için dünyadaki kömür rezervlerinin yüzde 80’in yeraltında kalması gerektiği konusunda uyarıyor, yatırımcılar kirliliğe sebep olan fosil yakıt yatırımlarından geri çekiliyor ve fiyatlar oldukça durgun.

Kömür endüstrisi, enerji yoksulluğuyla mücadelede kömürün çok önemli bir kaynak olduğunu iddia ediyor. Kampanyacılar ise elektriğe ulaşamayan insanlara ulaşabilmek için en ucuz ve en kolay yöntemin, şebekeden bağımsız güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri olduğunu savunuyor.

ZIMBABWE ELECTRICITY SHORTAGE

Enerji yoksulluğuyla mücadele eden ülkelerde yeni yapılan kömürlü termik santraller, büyük çoğunlukla sanayiye ve şebekeye zaten bağlı olan daha zengin tüketicilere elektrik sağlıyor. ODI araştırmacısı Ilmi Granoff, bunun, enerji yoksullarına kömürün yardımının olmadığı anlamına geldiğini söylüyor.

Christian Aid iklim değişikliği danışmanı Alison Doig, yoksulluğu azaltmada kömürün bir rolü olduğuyla ilgili neredeyse hiçbir kanıt bulunmadığını belirtiyor:

“Kömüre yönelik büyük yatırımlar gerçekleştiğinde bile, çok büyük nüfuslar elektriğe ulaşamaz halde yaşamaya devam ediyor. Bangladeş’den Endonezya ve Güney Afrika’ya kadar pek çok yerde, temiz enerji sistemleri kurmaya başlamak ve kömüre yatırım yapmaktan vazgeçmek için uygun fırsatlar var.”

Yardım kuruluşları ayrıca, kömür gibi fosil yakıtların sebep olduğu iklim değişikliğinin en çok yoksulları etkilediği konusunda uyarıyor.

Kaynak: The Guardian