Okuma süresi: < 1 dakika

Yapılan bir araştırmaya göre Almanya’da yaşları 14 ile 16 arasında değişen ortaöğretim öğrencilerinin sadece yüzde 47’si Auschwitz-Birkenau’nun Nazi toplama kampı olduğunu biliyor. Araştırmacılar bunun sebebini tarih derslerinin yetersizliğine bağlıyor.

Körber Vakfı 14 yaş ve üzerinde olan 502’si öğrenci, toplamda 1,009 Alman vatandaşına bir anket uyguladı. Ankete katılan ve yaşları 14 ile 16 arasında değişen ortaöğretim öğrencilerinin yarısından fazlasının Auschwitz-Birkenau’nun Nazi toplama kampı olduğunu bilmediği ortaya çıktı. 17 yaş ve üzerindeki öğrencilerin yüzde 71’i ise Auschwitz’in 1941-45 yılları arasında yaklaşık bir milyon kişinin öldürüldüğü bir kamp olduğunu biliyor. Yetişkinler de dâhil olmak üzere ankete katılan kişilerin yüzde 86’sı kampla ve orada yaşananlarla ilgili bilgiye sahip.

Auschwitz-Birkenau toplama kampına sürgün edilen insanlar zorla ailelerinden ayrıldı ve çoğu öldürüldü.

Yine aynı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 95’i okulda verilen tarih derslerinin yetersiz olduğunu ve tarih dersinin amacının öğrencilerin geçmişten ders almasını sağlamak olduğunu düşünüyor. Körber Vakfı eğitim araştırmaları başkanı tarihçi Sven Tetzlaff ise Almanya’daki birçok eyalette 8. ve 10. sınıf arası öğrencilere tarih dersinin ayrı bir ders olarak okutulmadığını söyleyerek, Auschwitz’le ilgili özellikle 14-16 arası yaş grubunun yeterli bilgiye sahip olmayışını buna bağlıyor.

Körber Vakfı Almanya başkanlığına bağlı olarak görev yapıyor ve iki yılda bir başkanlık adına çocukların ve öğrencilerin katılabileceği tarih yarışmaları düzenliyor.

Kaynak: DW