Okuma süresi: 2 dakika

Aralarında AKA-DER, PSAKD ve DAD’ında bulunduğu kitle örgütleri TSK’nin Efrin’e yönelik saldırısını bir açıklama yayımlayarak protesto etti.

AKA-DER, PSAKD, DAD, Karadeniz Gençliği, Ezidi Kültür Vakfı, Sabro Gazetesi ve Demokratik Çerkes Kongresi girişimi tarafından ortak yapılan açıklamada, ”Biz halklar, kendi kimliklerimizle özgürce, barış içinde, bir arada yaşamak istiyoruz. İnsanca, onurumuzla, kardeşçe ve barış içinde yaşamak için savaş çığırtkanlığınıza karşı çıkıyoruz!” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

AFRİN SAVAŞINA KARŞI HALKLARIN ORTAK MÜCADELESİ KAZANACAK !

Kürt halkını aşağılayarak, efendileri ABD’ye sözde efelenerek ilan ettikleri Afrin’i işgal girişimi, Rusya’nın hava sahasını açması ile başlamış oldu.

Saray Rejimi “Türkiye’nin bekası için risk alınacak” diyerek Suriye’nin Afrin şehrini işgal edeceğini ilan etti.

Ardından da Suriye’de 6 yıllık savaşın yıkımına uğramamış birkaç şehirden biri olan, savaşın mağdur ettiği halka ev sahipliği yapan, halkların ortak bir yaşam inşa ettiği bir şehrin yıkımına giriştiler.

Suriye’de silinen IŞİD’den devşirdikleri çeteleri ÖSO adı altında Afrin sınırına getirerek Afrin’i işgal etmeye giriştiler. Şam’da namaz kılma hayalleri ile ABD emperyalizminin tetikçiliğine soyunanlar içeride bu cihatçı çeteleri Maraş Terolar’da kurdukları kamplarda beslediler ve şimdi devreye sokmaktadırlar.

Biz Halklar biliyoruz ki; ABD emperyalizminin ve onun tetikçilerinin bu saldırısı Kürt halkının örgütlenmesine  yönelik olsa da, yüzlerce yıllık işgalci yağmacı sömürgeci bu devleti tanıyoruz.

Bu savaş, kâhyalık yaptıkları emperyalist efendileri adına ve yağma, talan, sömürü ve zulüm üzerine kurulu düzenlerinin bekası için yapılmaktadır. Kanla, katliamla tüm insanlığı sokağa çıkamaz hale getirmek, evlerine, hatta ve hatta kendi içlerine, kendi vücutlarına hapsetmek istiyorlar. Baskı, katliam ve haksız hukuksuz, gözaltı, tutuklama ve yargılamalarla, KHK ve OHAL uygulamaları ile  halkları esir alma operasyonu gerçekleştirmektedirler.

Savaş çığırtkanlığı yaparak milliyetçiliği, ırkçılığı kabartsalar da biz halklar bu savaşın bizim savaşımız olmadığını, bu savaşta ölenlerin, savaşın yıkımını yaşayanların, faturasını ödeyenlerin emekçi halklar olduğunu biliyoruz. Biz barıştan ve halkların kardeşliğinden vazgeçmiyoruz.

Umudu, barışı, kardeşliği yok edemeyeceksiniz!

Tıpkı, Sur’da, Cizre’de kurulan ablukayı Cerrattepe’de yıktığımız gibi…

Tıpkı, Maraş’ta, Malatya’da cihatçılara geçit vermediğimiz gibi…

Biz halklar, kendi kimliklerimizle özgürce, barış içinde, bir arada yaşamak istiyoruz. İnsanca, onurumuzla, kardeşçe ve barış içinde yaşamak için savaş çığırtkanlığınıza karşı çıkıyoruz!

Afrin’de savaşa ve işgale derhal son verilsin.Devlet eliyle IŞİD-ÖSO gibi çetelerin beslenmesi durdurulsun.Emperyalistler ve işbirlikçileri bölgemizden defolsun!

Bölgemizde halklar arası düşmanlığa geçit vermeyeceğiz!

Yaşasın Hakların Kardeşliği!

Halkların Ortak Mücadelesi Kazanacak

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

ANADOLU KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

DEMOKRATİK ALEVİ DERNEĞİ

DEMOKRATİK ÇERKES KONGRESİ-GİRİŞİMİ

EZİDİ KÜLTÜR VAKFI

KARADENİZ GENÇLİĞİ

SABRO GAZETESİ