Okuma süresi: 2 dakika

Amasra’ya Hattat Holding’in yapmak istediği termik santrale ait lavvar tesisi için Bartın Çevre İl Müdürlüğü tarafından verilen “ÇED gerekli değildir” kararının yürütmesi, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme, Bartın Platformu’nun yaptığı itirazları haklı buldu.

Çed raporundan görsel

Bartın Platformu, tesisin Bartın-Amasra halkının altı yıldan beri yapılmaması için mücadele ettiği termik santrallerin inşasını kolaylaştırmaktan öteye gitmeyeceğini belirterek yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Zonguldak İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Zonguldak İdare Mahkemesi de yürütmenin durdurulmasına “itiraz yolu kapalı olmak üzere” oy birliğiyle karar verdi.

Stitched Panorama
Amasra

Zonguldak İdare Mahkemesi yapılan başvuruyla ilgili oy birliği ile aldığı kararda, “Uyuşmazlık konusu tesisin, çevresel değerlendirme ve ekolojik değerler yönünden önemli çevresel etkilerinin olacağı hususları dikkate alındığında, çevresel etki değerlendirmesi yapılması ve ÇED raporu hazırlanması suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından, Çevresel Etki Değerlendirilmesine gerekli olmadığı yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Diğer yandan, dava konusu ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararına konu kömür hazırlama tesisinin ormanlık yerde çevresel ve ekolojik yönden önemli etkilere neden olabilecek alanda yapılacak olması nedeniyle söz konusu faaliyetin yapılması halinde çevreye olumsuz etkilerinin olabileceği anlaşıldığından, dava konusu işlemin uygulanmasında çevre ve yapılan yatırımlar yönünden telafisi güç veya imkânsız zararların doğabileceği sonucuna varılmıştır” dedi.

Çed raporundan görsel2

Termik santrale karşı 42 bin imza

Küre Dağları Milli Parkı‘nın yer aldığı ve kalesiyle UNESCO Geçici Miras Listesi‘ne giren Amasra’nın Gömü Köyü’ne, Hattat Holding’in kurmak istediği 1320 megavatlık termik santral için 42 bin imza toplandı.

Bartın-Amasra halkının yaptığı itirazlar ve ÇED kararının askı sürecinde vermiş oldukları 42 bin itiraz dilekçesi Bakanlık tarafından verilecek ÇED Olumlu kararını engellemişti. Karar, bir yılı aşan süredir Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin elinde beklemekte.

Kaynak: Bianet