2000’li yılların başından bu yana arıların kaybolmasıyla karşı karşıya olan Avrupa ve Amerika’daki kovanların birçoğundaki arı popülasyonu, yüzde 30’la yüzde 90 arasında bir azalma yaşadı.

Şimdiye kadar arı popülasyonundaki azalmanın nedenleri olarak böcek ilaçları ve parazitler gösteriliyordu fakat yeni yapılan bir araştırmaya göre, bunların yanında önemli bir etken daha olduğu ortaya çıktı. Genç arıların yiyecek aramaya olması gerekenden erken çıkmak zorunda kalmaları. Yetişkin arı sayısındaki yetersizlik sonucunda daha küçük arılar, bu görevi üstlenerek olması gerekenden çok daha önce bir zamanda, yiyecek aramaya başlamak zorunda kalıyorlar. Bu da onların ölümüne neden oluyor.

Araştırma yetişkin arıların parazit ve böcek ilaçları nedeniyle ölmeleri sonucunda genç arıların onların yerlerini almak zorunda kaldıklarını kanıtladı. Geçtiğimiz hafta, the Proceedings of the American Academy of Sciences‘da (NAS) yayınlanan bir araştırma, arıların ve kolonilerinin üzerindeki psikolojik etkilerinin üzerinde duruyor. Normal koşullarda arılar yiyecek aramaya iki ya da üç haftalıkken başlıyorlar. Fakat kovanlardaki popülasyonun hastalık gibi etkenler tarafından zayıflaması, yiyeceklerin azalması ya da yetişkin arıların ölümüne neden olan diğer etkenlerin ortaya çıkması halinde genç arılar, olması gerekenden çok daha erken zamanda yiyecek toplama görevini üstleniyorlar.

Araştırmacılar, yüzlerce arının hareketlerini izlemek için radyo vericileri kullanıyorlar. Kullandıkları bu yöntemle erken yiyecek arayışına çıkan genç arıların çoğunun, kovan dışı ilk uçuşlarında gerçekleşen ölümlerinin, 2-3 haftalık arılara göre çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Genç arıların erken kovandan ayrılarak polen ve nektar arayışına çıkmalarının büyük ihtimalle azalan yetişkin arı popülasyonuna karşı bir adaptasyon olarak ortaya çıktığını belirten Londra Queen-Mary Üniversitesi, biyoloji ve kimya bölümünden araştırmacı Clint Perry, eğer artmış ölüm oranları aynı şekilde mevcudiyetini sürdürürse, kovanlardaki ölümlerin ivmesinin hızlanarak artacağını ve sonuçların yıkıcı olacağını dile getirdi.

Sonuçlara arıların yaşlarının takip edilerek ne zaman yiyecek aramaya çıktıklarını gözlemledikleri bir yöntemle ulaşıldığını söyleyen bilim insanı, bu yolla kovanların sağlıkları konusunda fikir sahibi olabileceklerini ekledi. Bu çalışmanın ani koloni yıkımlarının nedenlerine ışık tuttuğunu da belirten Perry, araştırmanın çözüm yolları bulmaya da yardımcı olabileceğini ekledi.

Kaynak: Le Monde