Çiğdemim Derneği, ÇEKOOP cevrecieczcılarkoop tarafından 17-25 Kasım Avrupa Atık Azaltma Haftası kapsamında organize edilen “Atık İlaç Detoksu” isimli projeyi destekliyor ve bizlere sesleniyor: Atık ilaç çöp değildir!

Duyuru metni:

Değerli Çevre Dostları;

Bilindiği gibi evlerde kullanılamayan, günü geçmiş ilaçların geri dönüşümü ile ilgi organize olmuş bir disiplin maalesef yok görünüyor.

Biz Ankara’da Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği olarak; 16 000 nüfuslu, 5 000 konutlu bir mahalle olarak, üç sorudan oluşan bir anketle; komşularımızın % 85’e varan bir oranda, evde kullanmadıkları ilaçları ne yapacaklarını bilmediklerini ve/veya çöpe-lavaboya dökerek bertaraf ettikleri bilgisine ulaştık.

Gerek insan sağlığı ve gerekse toprak ve yeraltı sularındaki mikrobiyolojik yapıların zarar görmesi ve biyoçeşitlilikteki kayıpların ölçülemez boyutlarda olduğu bilimsel gerçeklerdir.

Hal böyle iken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31.12. 2014 tarih ve 29222 sayılı “Atık Getirme Merkezi Tebliği” ile Devletin günü geçmiş kullanılmayan ilaçları tehlikeli atık kapsamında tanımlayarak; görev tanımı, yetki ve sorumlulukları belirlemiş olması memnuniyet vericidir.

Ne var ki, onca geçen süre zarfında, tebliğin 8. Maddesinde tanımlı olan Büyük Şehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinde, konunun önemine rağmen bir hareketlilik görülemediği gibi, ilgili Bakanlığın tebliğ Madde 17’ye göre yaptırım uygulanmamasını da kaygı verici bulmaktayız.

Sizlerle iletişime geçmemizin asıl nedenine gelince; Sosyal Medyadan, ÇEKOOP cevrecieczcılarkoop 17-25 Kasım Avrupa Atık Azaltma Haftası kapsamında, “Atık İlaç Detoksu” adı altında bir projeyi organize ettiklerini öğrendik. Bu proje sadece 17-25 Kasım tarihleri arasında Ankara, İzmir ve Denizli il sınırları içinde ÇEKOOP’un sosyal medyada belirlemiş olduğu toplama noktalarında gerçekleştiriliyor.

ÇEKOOP’un bu olağan üstü çabasının yerel yönetimlerde karşılık bulması için biz çevre dostu STK’ların güç birliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemiz kaynaklarının geleceğini korumak ve dayanışmak üzere dostluk ve sevgiyle kalın.

Not: Derneğimiz atık ilaçları Ankara –  Çiğdem Mahallesinde Dernek binasında 20 Kasım Tarihine kadar ÇEKOOP’a gönderilmek üzere teslim almaktadır.