Eleştirel Teoriye Eleştirel Bir Bakış Açısı: Frankfurt Okulu

Frankfurt Okulu’nun tohumları, 1923 yılında, F. Weil sayesinde, Marksist düşüncenin etkisiyle atılmıştır. Marksist düşünceyi yeniden yorumlayan okul, Gerlach ve Grünberg ile gelişimine devam etmiştir....

Çok sesli müzik yolunda

Bilindiği üzere çok sesli müzik, batılılaşma hareketleri sonucunda Türk kültürü içerisine girmiştir. Önceleri Osmanlı Devleti’nde tek sesli Türk halk müziği ve ardından saray müziği...

Ayberk Bıyıklı

saksafon çalan, müzik öğretmenliği mezunu, eğitim yönetimi y. lisans öğrencisi, yazmak için çabalayan kişi.