Fotoğraf seyirci ilişkisi: Görülenlerin yorumu

Fotoğraf anın ve o anda orada olanların anlatısıdır. Işıkla bakışa ulaşan görülen fotoğraftaki görüntüdür. Seyircinin kendi bakış açısıyla fotoğrafı yorumlaması, seyircinin fotoğrafla arasında kurduğu...

Photograph viewer relation: Interpret of the sighted

A photograph is narrative both of a moment and situated in there. A visible is an image in a picture which arrives to view...

Kızılderili mitolojilerinde inceleme: Kadın karakteri

Kızılderililer dediğimizde aklımıza aynı kültürde yaşayan bireyler gelse de gruplar halinde yaşarlar. Bugün ulaşılabilen mitler Kızılderililer’in kimi kültürel özellikleri ve tutumları hakkında bilgi sahibi...

Fulya Karabacak