İslâm coğrafyasında rönesans ve reform mümkün mü?

İslâm dünyasında Rönesans ve Reform benzeri bir sürecin tetiklenebileceğini hep düşünürdüm. Tâ ki Avrupa'ya gidene kadar... Avrupa'yı gördükten sonra bunun İslâm coğrafyasında imkânsız olduğunu idrâk...

Homo sapiens’in büyük çıkmazı: Evrimsel zekâ ile sezgisel zekâ

Beşeriyet, evrimin doğal bir gereği olan çatışmayı yaşıyor: Evrimsel zekâsı daha az gelişmiş bireyler, evrimsel zekâsı daha gelişmiş türün diğer bireylerinden geride kalıyor ve...

Üniformanın istifâ hakkı

Çocuktunuz.  Hâfızanızın kendinizle ilgili barındırdığı ilk flû görüntülerden bu yana en çok duyduğunuz sorunun da muhatabıydınız: "Büyüyünce ne olacaksın?" O kadar özgürdünüz ve mâsumdunuz ki vereceğiniz...

Oğuz Evren Kılıç

18.09.1981 târihinde Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi Almanca Bölümü'nü bitirdikten sonra 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. AÜHF'yi bitirmesini tâkiben Ankara Barosu'nda stajyer avukatlık dönemini tamamladı. Askerlik hizmetinden dönüşüyle birlikte hâlen çalışmakta olduğu kendisine âit hukuk bürosunu açtı. Ankara Barosu'nda staj döneminden başlamak üzere birçok kurulda ve organizasyonda görev aldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'ne sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kaydını yaptırdı ve bu bölümlerden mezun oldu. İngilizce ve Almanca biliyor.