Okuma süresi: 2 dakika

Roma Bostanı İnsanları kazandı! Beyoğlu Semt Dernekleri tarafından açılan Gezi Parkı ve Roma Bostanı gibi önemli yeşil alanları da etkileyecek olan davada, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planları’nın iptaline karar verildi.

Mahkeme, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Plan kararlarının uygulandığı takdirde çevreye vereceği zararları şöyle belirtiyor:

Beyoğlu gibi yoğun ve sık yapılaşmanın olduğu ve açık alan elde etmenin neredeyse imkânsız olduğu koruma alanlarında mevcut yeşil alanlar içerisinde yapılması öngörülen her türlü yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacak ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyecek bir işlem olacağı, yapılaşma ile ağaçların mevcut durumunun kısmen korunabilse de betonlaşma sonucunda yeşil alan/ park niteliğinin ortadan kalkacağı, açık yeşil alanların bir afet durumunda acil toplanma noktaları olarak işlev gördüğü, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 21/13 maddesi de “imar planlarında afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek açık alan, yol ve diğer mekânsal ihtiyaçlar gözetilir” ifadesini içerdiği, yeşil alanların kısmi de olsa yapılaşma ile daraltılması ya da tamamen kaldırılmasının acil toplanma noktalarının daralacağı/ yok olacağı anlamına geldiği, mevcut yeşil alanlar üzerine öngörülen her türlü yapılaşma kararının şehircilik ilkeleri ve kamu yararı ile örtüşmediği.

Mevcut yeşil alanlarda oluşacak herhangi bir yapılaşmanın yeşil alanın niteliğini bozacağının ve yeşil alan standartlarını olumsuz etkileyeceğinin belirtildiği karar, yeşil alanların geleceğini etkileyecek nitelikteki diğer davalara da emsal oluşturma ihtimali açısından da önemli.

Cihangir’de zaten çok az kalmış olan yeşil alanlardan birinin, Roma Bostanı’nın, korunması için uzun bir süredir uğraş veren Roma Bostanı İnsanları, 23 Temmuz Pazar günü bu kararı kutlayacaklar ve sizleri de bu sevince ortak olmanız için davet ediyorlar:

“İstanbulluları, Cihangirlileri, bostan insanlarını, nefes alacağımız alanları kendimizin yaratması gerektiğinin bilincinde olan herkesi, 23 Temmuz Pazar günü saat 18.00’da Roma Bostanı’nda pikniğe bekliyoruz. Müziği, yiyecekleri, gün batımını ve sevincimizi paylaşıyor olacağız. Toprağa ve birbirimize değmeye devam edelim.

Başka bir hayatın mümkün olma ihtimalini seviyoruz.”

“Bu Pazar Bostan’dayız, herkesi bekliyoruz.”

Roma Bostanı İnsanları kimlerdir?

“Sen, ben, bizim oğlan, mahalle sakinleri, ‘bahçem terasım olaydı ne güzel olurdu’ diyenler, güle oynaya, toprakla çalışa çalışa Roma Parkı’na sahip çıkmak isteyenler.”

Kaynak : Roma Bostanı