BİRLİKTE CİNSEL İSTİSMARI ÖNLEYEBİLİRİZ

183
Okuma süresi: 3 dakika
Cinsel istismar, kişinin başkaları tarafından cinsel olarak suistimal edilmesi ve istemediği halde başkalarının cinsel yönelimlerine hedef olması durumudur. Çocuk cinsel istismarı büyük ve küçük tüm topluluklarda, tüm kültürlerde ve sosyoekonomik sınıflarda milyonlarca erkek ve kız çocuğuna zarar veren çok yaygın bir olaydır. İstismarcılar erkek ve kadınlardan, yabancı ve yerlilerden, güvenilen arkadaşlardan ya da aileden ve her türlü cinsel yönelimden, sosyoekonomik sınıftan, kültürden olabilir. Çocukluk çağı cinsel istismarı herhangi bir toplumda gerçekleşebilirken, yoksulluk, evsizlik, kayıp ve ırkçılık gibi faktörler riski artırabilir.

Giderek artan cinsel istismarın çocuklar üzerindeki etkisini hepimiz tamamıyla biliyor muyuz?

Çocuk cinsel istismar mağdurları, yaşamları boyunca anksiyete, öfke, suçluluk, utanç, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ile birlikte diğer duygusal ve davranışsal sorunlar açısından yüksek risk altındadır. Cinsel istismara uğrayan çocukların çoğunun tanıdıkları biri tarafından istismar edildiği görülmektedir. Bazı çocuklar ise daha çok cinsel istismar riski altındadır. Örneğin özel gereksinimli çocukların cinsel istismara uğrama olasılığı daha yüksektir, özellikle de birisine ne olduğunu söyleyemeyen veya başına gelenlerin istismar olduğunu anlamayanlar. Çoğu istismar; izole edilmiş, ebeveynleri veya bakıcıları tarafından ihmal edilen çocukları hedef alır.

Çocuklarınıza Anne Baba Olmaktan Ziyade Okul Olun! Cinsel İstismar Hakkında Konuşun.

‘’Çocuklar cinsel istismarın ne olduğunu kendilerine yapılanın suç olduğunu, onlara cinsel amaçla yaklaşan birini reddetmeye, ihbar ve şikâyet etmeye hakkı olduğunu öğrenirse istismara karşı kendilerini koruyabilirler. Çocukların cinsel amaçlı bir yaklaşımı, sevgi amaçlı yaklaşımlardan ayırabilmesi için onlara beden güvenliği, cinsellik, cinsel istismar türleri hakkında açık ve yaşlarına uygun bilgiler vermelisiniz. Bu bilgileri vermeye erken yaşta başlayın (5 yaş) ve farklı zamanlarda konuşma fırsatları yaratın. Çocukları cinsel istismardan koruyamaya yönelik eğitimin anne babalar tarafından verilmesi, çocuk-ebeveyn ilişkisinde güven ve bağlılığı artırır. Ancak cinsel istismar konusunda çocuğa erişimi olan diğer yakınların da eğitilmeleri şarttır. Bu bilgileri çocuğa erişimi olan yakınlarının önünde (baba, ağabey, dede, amca, dayı ve çocuğa yakın diğer yetişkinler) ve eşliğinde anlatın. Çocukların doğru bilgilerle donatılması istismar eğilimi olan ya da istismar girişiminde bulunmuş kişilerin cesaretini kırar. Yaptıklarının ya da yapacaklarının ortaya çıkacağı korkusu istismarcıları eylemlerinden vazgeçirebilir.’’

KARANLIĞI ARALA

‘’Savaşın olmadığı zamanlar dünyanın barış içinde olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Evlerde, sokaklarda ve okullarda çocuklarımız cinsel istismara maruz kalıyorsa, bu da bir savaştır ve acilen önlenmesi gerekir. Cinsel istismar bulaşıcıdır, yarattığı utanç ve suçluluk bulaşıcıdır, bıraktığı izler kalıcıdır! Ve önleyemezsek eğer kuşaktan kuşağa aktarılarak derin yaralar açmaya devam edecektir.’’

Klinik Psikolog Ayten ZARA ve kurucusu olduğu World Human Relief ekibi sizden karanlığı aralamanızı rica ediyor ve bunun için “#birşeysöyleyin Hareketi” başlatıldı. Hepimizin desteğiyle toplumda çocukları cinsel istismardan koruyacak bilinci inşa etmeyi amaçlıyorlar. Çocuk cinsel istismarı tüm gerçekleriyle öğrenilsin, konuşulsun, bilenler bilmeyenlere anlatsın. Artık bu sessizliğin bozulmasının zamanı geldi. Çocukları Cinsel İstismardan Koruma Yolları adı altında bir kılavuz hazırladılar ancak bu bilgilerin çocuklarla ve yetişkinlerle paylaşılması çok önemli. Doğru bilinçlenerek ve çocuklarımızı bilinçlendirerek hızla artan bu acımasız şiddeti önleyebiliriz. Bu sessiz salgına dur deme, ‘’birşeysöyle’’me zamanımız geldi. Cinsel istismarla mücadele bizim insanlık görevimiz.

Her birimiz bilgi, bu onurlu bir mücadele ile gelecek kuşaklara istismarsız bir ilişki kültürünü miras bırakalım. Sizler debenim gibi #birşeysöyleyin hareketine katılmak ve hareket ile ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız birliktecinselistismarıonleyebiliriz.org adresine ve sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz.

Sabriye EREN