Nature dergisinde yayınlanmış makaleye göre, yapılan araştırmalar sonucu, saha çalışmaları sırasında bilim kadınlarının yüzde 77’sinin sözlü veya fiziksel tacize uğradığı bulgusuna erişildi.

Saha çalışmalarının bilimsel araştırmalarda çok önemli bir yeri vardır, nitekim çalışmalar esnasında yaşanılan tacizler bilim kadınlarını sahalardan uzaklaştırıyor.

Illionis Üniversitesinde doktora yapan genç bir antropolog kadın, Kathryn Clancy. Clancy’nin önderliğindeki bilim insanlarının 15 ülkeden, yüzde 79’u kadın olan, toplamda 124 bilim insanını içeren anketine göre, kadınların saha çalışması sırasında tacize uğrama oranı erkeklere kıyasla üç kat daha fazla. Sonuçlar dikkate alındığında, tacize uğrama riski akademik hiyerarşide aşağı inildikçe, yani lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinde daha fazla.

Çalışma ayrıca, tacize ve tecavüze uğrayan pek çok bilim kadınının, üstleri tarafından, bilimsel kariyerlerinin zarara uğratılmasından korktukları için sustuklarını da ortaya çıkarttı. Clancy ve ekibi, kadınların bilime katılımını ciddi oranda engelleyen cinsel tacizlere karşı, sıfır tolerans içeren düzenlemeler getirilmesi gerektiğinin üstünü çizdiler.

Kaynak: Scientific American
Başlık Görseli: The Huffington Post