Kökleri kültürlerimizi okşayıp toprağın derinliklerine yol almış. Dalları hep göğe koşmuş tanrılara dokunmuş. Yaşamın nefesi ölümün sessizliği olmuşlar. Bereket canlılıklarındaymış ve bilgi cüsselerinde.

Birçok inançta “en kutsal”dır ya ağaçlar. Paganizm ağaç etrafında anlamlanır. Eski Türklerin ve Moğolların inancı Tengricilikte ve Kuzey Amerika’nın yerli inançlarında, dünyanın merkezinde durduğuna, yer ve gök alemini birleştirdiğine inanılan dünyalar ağacı, Druid rahipleriyle ünlü Keltlerin ağaç burçları vardır. Ağacın dinsel ve kültürel anlamda edindiği yer, yüksek enerjisi ile nitelendirilebilir.

Spiritüel hissedilebilirliğini odak alacak olursak, onunla yakınlaşmamız etkili bir ruhani yolculuğun bileti olacaktır. Yapacağımız meditasyon özümüze dokunmamız, huzura varmamız için bize sonsuz yeşil yöntemler sunuyor.

Ağaç meditasyonu yeryüzünün sonsuz ezgisinde edilen bir doğaya kavuşma dansıdır. İşte bilincimizde hakiki bir akış ve aydınlanmaya vesile olacak ağaç meditasyonu.

Ağaç meditasyonu nasıl yapılır?

•  Meditasyonumuzu gerçekleştirebilmek için öncelikle toprakla temasta olacak şekilde (mümkünse bir ormanda yahut betonlardan olabildiğince uzakta herhangi bir yerde) ve seçtiğiniz rahat bir pozisyonda oturuyor olmalısınız. Sırtınız dik ve algılarınız açık olmalı. Birkaç dakikalık dış dünyayı dinleme egzersizi ile hazırlanabilirsiniz.

•  Gözleriniz kapalı, ağaç olduğunuzu imgeleyin. Kökleriniz çıkıyor ve bu köklerden dünyaya tutunuyorsunuz. Mevcut kötü enerjinizi sırtınızdan, kuyruk sokumunuzdan, bacaklarınızdan uzayan kökler ile toprağa verin. Yavaş soluk alıp verme hareketleri ile toprak ananın bilinci ile kendi bilincinizi birleştirin. Onu hissedin. Onun burnundan nefes alın. Onun kulakları ile duyun.

•  Devasa bir ağaç olun. Dalları gökyüzünü tutan, yaşatan ve yaşayan bir ağaç!

•  Minnetlerinizi sunun. Toprak ananın bereketine duyduğunuz şükranı hissettirin.

•  Ardından enerjinizi doğru kullanıp, güzel dileklerinizin gerçekleşmiş hallerini de imgeleyebilirsiniz.