Çöplerimizi biyoyakıta çevirsek nasıl olur?

125

Singapur ve İsviçre’den bilim insanları, yığınlarla dolu olan çöplükleri biyoyakıta çevirmenin, enerji krizini ve küresel ısınmayı büyük ölçüde azaltacak bir çözüm olduğunu yaptıkları araştırmalarla öne sürdüler.

Global Change Biology (Küresel Değişim Biyolojisi) dergisinde yayınladıkları makalede, bilim insanları çöpleri biyoyakıta dönüştürerek küresel ısınmanın en büyük sebebi olan karbon emisyonlarını yüzde 80 azaltabileceklerini belirttiler.

Ekinlerden (mısır, soya vb.) elde edilen biyoyakıtların çok büyük tarlalar ve üretim gerektirmesi sebebiyle günümüzde artık tartışmalı bir konu haline geldi; çünkü dünyayı doyuracak tarıma ek olarak bir de enerji için ekinleri kullanmanın çevreye çok büyük bir etkisi vardır. Öte yandan işlenmiş kentsel atıklardan yapılan selülozik etanol benzeri ikinci nesil biyoyakıtlar karbon salımını düşürmek konusunda etkili görünürken, çevreye de daha olumlu etkileri olabilir.

Biyoyakıt 2
(Kaynak: Bloomberg)

Ekipte bulunan, University of Singapore’dan Doç. Dr. Hugh Tan, “Sonuçlarımız gösteriyor ki, kağıt ve karton gibi atıkların işlenilmesiyle ortaya çıkacak yakıt, gelecek için umut vadeden bir çözüm gibi görünüyor” şeklinde konuştu ve ekledi:
“Bu yakıt sisteminin geliştirilmesi dünyanın enerji ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda karbon salımını azaltıp, fosil yakıt bağımlılığımızı da azaltacaktır.”

173 ülkede üretilen çöp miktarını belirlemek için Birleşmiş Milletler İnsan Kalkınma Endeksi’ni kullanan ekip, edindikleri bilgiyi Earthtrends veritabanını kullanarak, o ülkelerde kullanılan benzin miktarı ile kıyasladılar.

Ekip dünyanın atık sahalarından elde edilebilecek selülozik etanolün 82 bin 93 milyar litreye eşit olacağını saptadı ve benzin kullanımını selülozik etanol kullanımı ile değiştirmenin enerji birimi başına yüzde 29.2 ile yüzde 86.1 oranında karbon salımını azaltacağını da belirtti.

Kaynak: Science Daily
Başlık Görseli: University of Michigan