Okuma süresi: 3 dakika

Her şeyin tüketime dayalı olduğu, üretimin dahi giderek bir tüketim biçimi halinde dönüştüğü, görüntü itibarıyla seçenek patlaması gibi dursa da birbirinin aynı seçeneklerin, yaşam biçimlerinin dayatıldığı içinde bulunduğumuz çağda insanlar arayışlarını sürdürüyor ve kendi alternatif yaşam alanlarını oluşturmaya gayret ediyor.

Bu alternatif yaşam arayışları, aynı zamanda insanlara köklerini yeniden aratıyor ve bu arayış, toprağa dönüşü de beraberinde getiriyor.

Müzik Köyü, tüm dünyada alternatif yaşam arayışlarının hız kazandığı günümüzde, baskın bir biçimde öne çıkan toprağa geri dönüşün müzik zemini üzerinde yansıması. Macar besteci-müzikolog Bela Bartok‘un “Topraktan kopuk müzik ölmeye mahkumdur.’’ sözünü kendine pusula edinmiş bir köy olarak başta Anadolu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden müzik geleneklerini, disiplinlerini bir araya getiren çokkültürlü bir dünya sunmakla kalmıyor; aynı zamanda farklı coğrafyalardan, kültürlerden, farklı aidiyet duygularına sahip müzikseverleri bu rengarenk zemin üzerinde buluşturuyor.

Çokkültürlü, Çok Sesli, Gücünü Köklerden Alan Alternatif Bir Dünya Arayışı: Müzik Köyü

Farklı coğrafyaların müzik kültürlerini bir araya getirerek müzikte çoğulculuğu yaşatabilmeyi kendisine hedef edinen Müzik Köyü ekibi, şimdi 5. yılında Fethiye’de zengin bir atölye, seminer ve konser programıyla yoluna devam ediyor.

Müzik Köyü belirli bir coğrafyaya değil, müziğe ve doğaya bağlı bir proje. Vatanını müzikte arayan insanların köyü. Doğadan uzak olmayan, usta-çırak ilişkisinin sürdürüldüğü, farklılıklarla birlikte var olma ve üretme gayesinde var olan her ortam aslında bir müzik köyü.

2015’de Fethiye’de hayata geçirilen Müzik Köyü, 4 yıldır düzenlediği atölye, seminer ve konserlerle Anadolu’nun farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş müzik geleneklerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Dünyanın farklı yerlerinden geleneksel müzikleri, müzisyenleri ve müzikseverleri bir araya getiren Müzik Köyü, çalışmalarına yeni bir boyut kazandırarak iki periyot halinde 17-21 Ağustos ve 23-27 Ağustos tarihlerinde müzikseverlerle buluşuyor. Program, farklı alanlarda atölye, seminer, söyleşi ve konserler içeriyor.  Anadolu ve yerkürenin çokkültürlülüğüne temas edilen Müzik Köyü’nde kaybolmaya yüz tutmuş çalgılara ve müzik geleneklerine; çalgı eğitiminde “usta-çırak’’lık geleneğine her yıl olduğu gibi bu yıl da yer veriliyor.

Türkiye, Yunanistan, İran, Almanya, Makedonya ve İspanya’dan 24 sanatçının katılımıyla gerçekleşecek programa katılım için müzisyen olma şartı yok. Müzik Köyü, müziği ve doğayı seven, her yaştan ve meslekten müzikseverleri atölyelerine davet ediyor.

17-21 Ağustos ve 23-27 Ağustos tarihlerinde Fethiye’de gerçekleştirilecek programda yer alacak sanatçılar ve atölye başlıkları:

1. Periyot (17-21 Ağustos)

Ali Tekbaş “Hakkâri Bölgesi’ndeki Müzik Formları”, Bayram Salman “Anadolu Geleneksel Müziği’nde Tırnak Kemane – Hegit ve Kabak Kemanenin Yeri”, Efrén López-Sanz “Modal Müzikte Doğaçlama Atölyesi”, Fahri Çelebi “Darbuka ve Ritim Atölyesi”, İberya Özkan Melaşvili “Geleneksel Çok Sesli Gürcü Müziği, Panduri ve Salamuri, Geleneksel Çok Sesli Gürcü Şarkıları Atölyesi”, Kemal Dinç “Bağlama Atölyesi”, Osman Kırca, Yusuf İhsan Bodur “Üçtelli”, Özgü Bulut “Beden Müziği ve Soundpainting”, RisteGjorgjijev “Geleneksel Makedon Dansları, Çalgıları ve Ses Teknikleri”, Ruhat Kılıç Hosseini “Teke ve Artvin Yöreleri Halk Dansları”, Sami Hosseini “Def (Erbane) Atölyesi”, Veka Aler “Ses ve Nefes Teknikleri”

2. Periyot (23-27 Ağustos)

Arslan Hazreti “Kamança ve Kemane”, Cenk Erdoğan “Perdesiz Gitar Atölyesi”, Fahri Çelebi “Darbuka ve Ritim Atölyesi”, Mehmet Günay Eser “Üçtelli”, Özgü Bulut “Beden Müziği ve Soundpainting”, Rıza Can Özel “Atölye: Görele Kemençesi ve Karadeniz Rum’u Kemençesi”, “Seminer: Doğu Karadeniz’de Kemençenin İcra Çeşitliliği”, Salih Korkut Peker “Seminer: Kentli Anadolu Müziğinde Eski ve Yeni Nesil Modifiye Çalgılar: Cümbüş ve Çağlama” “Grup Müziği Atölyesi”, Salih Nâzım Peker “Seminer: Türkiye’den Yunanistan’a Zeybeğin Hikayesi”, Selim Özyol “Zeybek Halk Dansı”, Seval Eroğlu “Atölye: Ağız ve Hançere Teknikleri” “Seminer: Toplumsal Cinsiyet Açısından Halk Müziği Alanı ve Yapılanması”, TheodoraAthanassiou “İzmir Stili ve Kafe Aman Rebetiko – Anadolu’dan Rebetiko Bestecileri”, Volkan Kaplan “Bağlama Açış Atölyesi & Bağlamanın Stüdyo (kayıt – mix ve mastering) Aşamasında Kullanımı”, Zafer Taşdan “Atölye: Mey ve Duduk”

Kayıt Başlangıç: 23 Mayıs 2019
Kayıt Bitiş Tarihi: 3 Ağustos 2019

Web: https://muzikkoyu.net/
Facebook: https://www.facebook.com/muzikkoyu/
Instagram: https://www.instagram.com/muzikkoyu/

Bilgi için:
Aytaç Gökdağ / 0545 370 57 37 / [email protected]

Mehmet Günay Eser/0531 387 12 62/[email protected]

Katılım kaydı için: www.muzikkoyu.net