Okuma süresi: < 1 dakika

Devletlere insanları din ile sömürebilmek için dinci toplumlar gerekir. Din; insanların algı kapasitesini sınırlar, özgürce soru sormasını engeller, başka dinlerden olan kişilere karşı nefret tohumları eker, toplumları köleleştirir. Dinci toplumlarda insan hakları, hayvan hakları ya da ekolojiden bahsetmek mümkün değildir. Bu yüzden devletler dini destekler ve pompalar. Dini ve dini liderleri elinde tutan devlet, dincileri de yönlendirir. Fakat ülkeyi zaten dinciler yönetiyorsa buna da gerek kalmaz.

Türkiye henüz İslamizasyonu tamamlanmış bir ülke değil. Bu çalışmanın tamamlanması için devlet hızla her taraftan din pompalıyor. Devletin son adımı ise bilimin ve yaşamın en önemli gerçeklerinden evrimi müfredattan kaldırmak oldu.

Evrimin okullarda müfredattan kaldırılması ve yerine cihat eğitimi (din için savaşmayı, ‘kafir’ ve ‘münafıkları’ öldürmeyi de öneren kurallar bütünü) (bkz. IŞİD, El-Nusra, El-Kaide) koyulmasıyla beraber, bu topraklarda yaşayan insanları daha da büyük bir cehalet tehlikesi beklemeye başladı.

Fakat internetin ve teknolojinin sayesinde bu cehalet duvarı yıkılabilecek gibi görünüyor. Evrim Ağacı grubu, MEB’in eksiğini internet üzerinden tane tane ve net bir biçimde, herkesin anlayacağı şekilde anlatarak kapatıyor. Başlangıç seviyesinden başlayarak Youtube kanallarından bu videoları takip edebilirsiniz.

Ayrıca okullarda öğretilen evrimin eksik ve kimi zaman hatalı olduğunu düşünürsek, bu konuları Evrim Ağacı’ndan öğrenmeniz daha doğru olacaktır.