Okuma süresi: 3 dakika

Eymir Gölü’ne 150 metre uzaklıkta yapılması planlanan ‘diplomatik otel’ projesi için ilk “halkın katılımı toplantısı” 7 Ocak’ta Mühye Köyü köy kahvehanesinde düzenlendi. Melih Gökçek ise bugün 17 radyonun ortak yayınına katılarak “Yeni ODTÜ planında Eymir tarafı Çevre Koruma Kurulu’na kaldı. ODTÜ’nün mülkü değil, bitti o iş, kesinlikle halka açılacak” dedi.

Ankara’nın önemli doğal alanlarından olan Eymir Gölü çevresine yapılması planlanan ‘diplomatik otel’ için 24 Ekim’de ÇED (Çevresel Etik Değerlendirme) Raporu hazırlanma süreci başlatılmıştı. Bu sürece bağlı olarak gerçekleştirilmesi gerekilen halkın katılım toplantısı ilk kez 7 Ocak’ta Mühye Köyü köy kahvehanesinde düzenlendi.

Ankaralıların şehir merkezinden kaldırılan otobüslerle ulaşımı sağlanan toplantıya; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, otel projesini planlayan firma yetkilileri, meslek odaları, ODTÜ Mezunlar Derneği, Başkent Dayanışması ve Mühye Köyü sakinleri katıldı.

Polis, şehir merkezinden gelenleri kahvehanenin küçük olmasını sebep göstererek güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle içeri almak istemedi. Yaşanan gerginlik toplantının halka açık olduğunu belirten katılımcıların içeri alınmasıyla aşıldı fakat; çevik kuvvet toplantı boyunca kahvehane çevresinde hazır bulundu.

İlk kez gerçekleştirilen halkın katılımı toplantısında taraflar düşüncelerini paylaştı

Projenin ÇED sunumuyla başlayan toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Adem Karacif ve otel projesini planlayan Ütopik Rekreasyon Yatırımlar A.Ş. temsilcisi Harun Yıldırım katılımcıların düşüncelerini dinleyerek soruları cevaplandırmaya çalıştı. Toplantıya öncülük eden Karacif, yapılması planlanan otel projesinin ÇED sürecinin devam ettiğini, yapılan toplantıdan çıkan önerilerin de nihai raporda yer alacağını belirtti. Yıldırım ise, otel hakkında ve proje detaylarıyla ilgil bilgiler verdi. Otelin 256 oda ve 452 kişi kapasiteli olduğunu, 466 ve 494 metrekarelik iki havuzun da projeye dahil olduğunu söyledi.

Mimarlar Odası Ankara Şube başkanı Tezcan Karakuş Candan insanların sağlıklı bir çevrede yaşaması gerektiğini vurgulayarak “İnsanın ayağının toprağa basması ve doğayla iç içe olması adına çevresel etki değerlendirmesi ile birlikte sağlık etki değerlendirmesi araştırması yaptınız mı? Yaptığınız ÇED raporunda bu etkileri göremiyoruz. Köylünün yerinden edilme sürecini yaşayıp yaşayamayacağını? Diplomatik otel yapılması ile birlikte yapılaşma tehdidi altına girecek İmrahor ve Eymir Gölü nasıl etkilenecek? Yeni yapılaşmalar arka arkaya gelecek mi? İnsanlar kendi topraklarında yaşamaya devam edebilecek mi ? İnsan hareketlerini yerleşim hareketlerini göz önüne aldınız mı? Binlerce insanın betondan kaçıp Eymir’e nefes almaya geldiğinde betonla karşılaşan bizlerin ruhsal ve bedensel sağlığı ile ilgili bir değerlendirme yaptınız mı?” ifadelerini kullandı.

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu Eymir Gölü’nün bütün Ankara’yı ilgilendirmesine rağmen toplantının Ankaralıların gelemeyeceği bir bölgede yapılmasını eleştirerek sözlerine şöyle devam etti; “ÇED raporunu inceleyecek komisyonda ODTÜ yoktur, komisyonda yer alması gereken meslek odaları yoktur. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsatı etkileyen projeler alınmadan bu şirket nasıl gidip kat irtifakı tapusunu alıyor?”

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ise; “Mühye Köyü’nün insanlarının sorunları diplomatik otelle çözülmeyecek. 1. Derece doğal sit alanının dibinde olan bir alana diplomatik otel yapılmak isteniyor. 1/5000 ölçekli plana bağlı olan 1/1000 ölçekli plan şu an yapılan plana uygun değildir. Alan ağaçlandırılması gereken alandır, yapılaşmanın artmasına dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Deniz Kimyon fikirlerini ifade ederek “Alanda üst ölçekli planlar iptal edilmiştir, ÇED toplantısı bile hukuksuzdur” dedi.

Sorular cevaplandırılamadı, alınan kararların uygulanması bekleniyor

Söz alan Mühye Köyü sakinleri ise çevreye zarar verecek bir ‘diplomatik otel’ istemediklerini belirtti. Otel hakkında detaylı bigise sahip olmayan sakinler “Otelde arıtma sistemi var mı? Otel bölgede yaşayan kuş, bitki ve böcek türleri için tehdit oluşturacak mı? Yapılaşma devam edecek mi? Burada oturan insanlar buradan sürülecek mi? ÇED yönetmeliği değişmeden başvurusu yapılan diplomatik otel için ÇED süresinde 2013 yönetmeliğine mi? Yeni çıkan 2014 yönetmeliğine mi tabii olacaklar?” sorularını yöneltti.

Sorulara cevap veremeyen firma yetkilisi “Nihai ÇED raporunda görüşleriniz, önerileriniz dikkate alınacak, sorularınız cevap bulacaktır” demekle yetindi. Sorularına cevap alamadıklarını belirten oda temsilcileri de Yıldırım’a tepki gösterdi. Toplantı sonunda Karacif; sunulan önerilerin, çekincelerin ve soruların dikkate alınarak ona göre bir nihai rapor oluşturulacağını belirtti ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılacak inceleme ve değerlendirme toplantısına odaların yanı sıra, çevre derneklerinin de dahil edileceği kararı alındı.

Melih Gökçek Eymir Gölü’nü halka açmakta ısrarcı, yapılaşmanın artmasından korkuluyor

Melih Gökçek ise bugün 17 radyonun ortak yayınına katılarak Eymir’in ODTÜ’den alınarak belediyeye verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. ODTÜ’nün Eymir’i kendi malı gibi gördüğünü savunan Gökçek; “Göller kamu malıdır. Dolayısıyla buranın da halka açılması lazım. Yeni ODTÜ planında DOP payı kamuya kalacağı için Konya Yolu’na inerken sol taraf yani, Eymir tarafı çevre Koruma Kurulu’na kaldı. ODTÜ’nün mülkü değil, bitti o iş, kesinlikle halka açılacak. Biz ODTÜ’yü her şartlarda halka açmaya kararlıyız, Ankara halkının ortak malı olacak” dedi. Daha önce de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gökçek Eymir’in halkın kullanımına açılacağı tarihi 2015 olarak göstermişti. Bu karara birçok sivil toplum kuruluşu karşı çıkmış ve Eymir Gölü’nün yapılaşmaya açılacağını yorumları yapılmıştı.

Günümüzde ise meslek odaları, ‘diplomatik otel’ için hazırlanan proje ile Eymir Gölü çevresindeki yapılaşma tehdidinin daha da büyüdüğünü, zaten halka açık olan Eymir Gölü’ne araçla girişlerin doğal yaşama zarar vermemek için engellendiğini vurguluyor.

Kaynak: Mimarlar Odası Ankara Şube / CİHAN
Başlık Görseli: Yavuz Yel, Panoramio