İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi yüksek lisans programından bir grup kadın öğrenci olarak, özellikle flört şiddeti kavramını araştırmak, bu konuda deneyim paylaşmak, farkındalık yaratmak ve konuya görünürlük kazandırmak amacı ile 40tilki Kadın İnisiyatifini kurduk. Flört şiddeti başta olmak üzere kadın çalışmaları ile ilgili akademik makalelerin, röportajların, denemelerin, görsel materyallerin ve deneyim paylaşımlarının yer alacağı bir blog sayfası açtık. Şu an için öncelikli amacımız, blog aracılığıyla daha fazla gence ulaşmak, flört şiddetinin görünür ve konuşulur olmasını sağlamak.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarında çok farklı işler yapılmasına rağmen hâlâ üzerinde pek tartışılmayan ve görünür olmayan konular bulunmaktadır. Flört şiddeti de bu alanlardan birisidir.

Flört ilişkileri içerisinde yaşanan fiziksel ve cinsel şiddete dair istatistiklerin az oluşu da bu çalışmaların eksikliğini ortaya koymaktadır. Flört kavramı ve flört ilişkileri, toplumumuzda varlığı pek kabul edilmeyen ve görmezden gelinen bir konu olduğu için, flört içerisinde yaşanan şiddet türleri de görünmez hale gelmektedir. Bu durum flört şiddetini deneyimleyenleri de sessizliğe itmekte, yaşadıkları olumsuz tecrübeleri paylaşamaz hale getirmektedir. Bunun yanı sıra, flört ilişkileri içerisinde cinsel ve fiziksel şiddet kadar görünür olmayan psikolojik, sosyal, dijital gibi farklı şiddet türleri de bulunmaktadır. Flört ilişkisi yaşayan genç kadınların ve genç erkeklerin uyguladıkları ve/veya maruz kaldıkları bu şiddeti görebilmelerinin ve bu davranışlarını şiddet olarak tanımlayabilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca flört şiddetinin toplumumuzda konuşulan ve tartışılan bir kavram haline gelmesinin gerekliliğini savunuyoruz.

Son olarak, 40tilki isminin hikâyesinden de kısacık bahsedip bitirelim. İnisiyatifi kurma sürecinde isim üzerinde günlerce düşündük. Sonunda kafamızda dönüp duran tilkiler, inisiyatifimizin adına dönüştü. Biz bu tilkileri “sinsi” veya “kurnaz” olarak değil, yapmak istediğimiz güzel işlerin başlangıcı olarak görüyor ve hep birlikte söylemi değiştiriyoruz.

40tilki’ye Facebook sayfalarından ve sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Hazırlayan: 40tilki Kadın İnisiyatifi