Okuma süresi: 2 dakika

Fransız Kültür Merkezi arkeoloji temalı konferans serisine Prof.Dr. Edhem Eldem ile devam ediyor: Prof. Dr. Edhem Eldem, “Osmanlı arkeolojisinin ilk dönemlerine eleştirel bir bakış 1840-1880” konulu konferansı ile 15 Mayıs 2018’de Ankara Üniversitesi Farabi salonuna konuk olacak.

“Osmanlı arkeolojisinin tarihi, bir taraftan hakim Batı anlatımının ilgisizliği, diğer taraftan ise Türk tarih yazımının milliyetçi söylemi arasında sıkışıp kalmış, bir türlü hak ettiği derinlemesine ve eleştirel bir incelemenin konusu olmamıştır.

Bu durum özellikle Osman Hamdi Bey’in müdür olarak atandığı 1881 yılından önceki dönem için geçerlidir. Oysa yaklaşık kırk yıllık bu döneme yakından bakılacak olursa, hem ciddi bilgi eksikliklerini gidermek, hem de Osmanlı ve Türk arkeolojisinin bazı yapısal sorunlarını ele almak mümkün olacaktır.”

Collège de France’da Uluslararası Türk ve Osmanlı Tarihi Kürsüsü sahibi ve Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof.Dr. Edhem Eldem 1960 yılında Cenevre’de doğdu. Ortaöğrenimini 1977’de Saint Joseph Lisesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde üç sömestr okuduktan sonra 1982 yılında Siyaset Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

1983’te Fransız hükümetinin bursuyla Fransa’ya giderek Aix-en-Provence Üniversitesi’nde Prof. Robert Mantran’ın yanında “18. Yüzyılda İstanbul’da Fransız Ticareti” üzerine doktorasını tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi’nin Tarih Bölümü’ne öğretim üyesi olarak girdi. 1991’de doçent oldu.

Tarih Vakfı’nın kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olan Eldem aynı zamanda vakfın yayımladığı “İstanbul ve Toplumsal Tarih” dergilerinin yayın kurulu üyesi.

1990’da Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışan Eldem Osmanlı Bankası’nın, Bulgur Palas’ta bulunan arşivinin envanterinin çıkarılması projesini yönetti. Osmanlı Bankası arşivlerinden hareketle, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Osmanlı iktisat tarihi, Osmanlı ticaret tarihi ve her şeyden çok da Osmanlı sosyal tarihi üzerinde yoğunlaştı.