Okuma süresi: 2 dakika

Avrupa’daki göçmenlere yönelik, ülkelerine kolayca para gönderebilecekleri bir hizmet sunan TransferGo YouGov’la  birlikte Brexit odağında bir göçmen araştırması yürüttü. Araştırma, İngilizlerin göçmenlikle ilgili ‘tutarlı olmayan’ tutumlarını gösteriyor.

Göçmenlik, İngilizler için Brexit’in ardından bir numaralı sorunu oluşturmaya devam ediyor ve nüfusun %73’ü daha katı kısıtlamalar istiyor.

İngilizlerin yarısından fazlası, göçmen popülasyonunun halen çok yüksek olduğunu söylüyor, ancak bu grup içinde; %43’ü göçmen nüfusun belirli türlerdeki işler için ‘gerekli’ olduğunu kabul ediyor, bu grubun yarısından fazlası, inşaat (%53) ve temizlik (%56) işi için yabancı bir işçi çalıştırıyor ya da çalıştırabilir olduğunu belirtiyor.

Göçmen nüfusun çok yüksek olduğunu düşünenlerin çoğu, aniden işsiz kalsalar bile bir inşaat işi (%61) ya da taksi şoförlüğü (%57) için başvurmayacaklarını söylüyor.

YouGov araştırması, göçmenliğin İngilizler için Brexit’in ardından bir numaralı sorunu oluşturmaya devam ettiğini ve nüfusun %73’ünün göçmenlere daha katı kısıtlamalar uygulanmasını istediğini ortaya koydu.

Araştırma aynı zamanda İngilizlerin göçmenliğe karşı olan tutumlarındaki belirgin çelişkileri açığa çıkardı. YouGov tarafından gerçekleştirilen anket, İngilizlerin yarısından fazlasının (%54) göçmenliğin çok yüksek olduğunu düşündüğünü, ancak bu grubun %43’ünün belirli türlerdeki işler için göçmenliğin ‘gerekli’ olduğunu kabul ettiğini açığa çıkardı.

Ucuz iş gücü ise kalsın

Bu grubun göçmenlik seviyelerine ilişkin endişelerine karşın, belirli işleri yapmaları için daha önce göçmen işgücünü istihdam etmiş olup olmadıkları ya da gelecekte istihdam edip etmeyecekleri sorulduğunda, oldukça yüksek sayıda kişi bunu daha önce yaptığını ya da yapmaya hazır olduğunu belirtti. Yarısından çoğu (%53), inşaat işi, temizlik işi (%58) veya taksi şoförlüğü (%51) için göçmen iş gücü kullanmış olduğunu ya da kullanabileceğini belirtti.

Ayrıca, göçmenliğin çok yüksek olduğunu düşünen İngilizler arasından bazıları, aniden işsiz kalsalar bile, genellikle göçmen iş gücü ile ilişkilendirilen belirli türlerdeki işler için başvurmayacağını belirtiyor. Bu grubun üçte birinden daha azı, bir inşaat işi (%31) ve yalnızca %36’sı taksi şoförlüğü için başvuracağını belirtiyor.  Benzer şekilde, temizlik işi ve mevsimlik tarım işleri söz konusu olduğunda, İngilizlerin sırasıyla %36’sı ve %35’i bu tür işler için başvurmayacaklarını belirtiyor.

Brexit Bağlantısı ve liberal Londra’ya ne oldu?

Göçmenliğe ilişkin tutumlar ile siyasi görünüm arasında güçlü bir bağlantı bulunuyor. Ayrılma oyu veren insanlar arasında göçmenliğin çok yüksek olduğuna inananların oranı çok daha fazlayken (%83), kalma taraftarlarının yalnızca %29’u aynı görüşte. Benzer şekilde, yaş ile göçmenliğe ilişkin tutum arasında da belirgin bir bağlantı bulunuyor. 65 yaşın üzerindekilerin %69’u göçmenliğin çok yüksek olduğunu düşünürken 18-24 yaş arası kişilerde bu oran yalnızca %30. Ancak, coğrafi konumun daha az önemli olduğu görülüyor. Örneğin, Londra şehir merkezinde insanların yarısı (%49) göçmenliğin çok yüksek olduğuna inanırken, Orta İngiltere/Galler bölgesinde oran dokuz puan artarak %58’e ulaşıyor.

Genel Bakış:
– Ayrılma oyu verenlerin %83’ü, göçmenliğin ‘çok yüksek’ olduğunu söylüyor.
– Ayrılma oyu veren her 3 kişiden 1’i (%34), işsiz kalsa bile bir temizlik işi için başvurmayacağını söylüyor.
– Ayrılma oyu veren her 3 kişiden 1’i (%30), taksi şoförü olarak bir göçmeni işe almayacağını söylüyor Londralıların %49’u, göçmenliğin ‘çok yüksek’ olduğunu söylüyor.
– Ayrılma oyu veren her 2 kişiden 1’i (%48), Birleşik Krallık’ın istihdam gereksinimlerini karşılamak için göçmen iş gücüne ihtiyaç duymadığını düşünüyor.