Okuma süresi: 3 dakika
Keçən Bazar gecəsi, Aclıq Aksiyalarının 75-ci günündə evlərinin qapıları qırılaraq gözaltına altına qeyri-hüququ QHF’dan (Qanun Hökmündə Fərman) zərərçəkən 2 təhsil adamı Nuriye Gülmen və Semih Özakça, 1 günlük gözaltının ardından bu axşam verilən qərarla həbs olundu.

Daha əvvəl Nuriye və Semih haqqında “terror təşkilatına üzvü olma” cinayət maddəsi ilə ittiham edən amma hər dəfəsində uğursuzluğa düçar olan prokuror bu səfər “Gezi və Tekel bənzəri bir dirəniş təşkilatdırırlar” cinayət maddəsi ilə bir iddianamə hazırlanmlş və həmin gecə polis basqını gerçəkləşdirilmişdir.

Həmin gecədən etibarən, Ankara Təhlükəsizlik Xidmətinə bağlı Çevik Qüvvə polisləri də Yüksel  Prospekti və Sakarya Prospekti başda olmaq üzərə, Qızılay’ın demək olar ki yamamında terror əsdirməuə başlamış, Nuriye və Semih’ə dəstək olan, hətta bölgədən keçən bütün yurtdaşlara hücumlar etməyə başlamış, polislərin ağıl sərhədlərini zorlayan son əməli isə Yüksel Prospektində olan İnsan Hüquqları Abidəsinin ətrafını dəmir bariyerlərlə əhatəyə alaraq “gözaltına almaq” olmuşdu.

İddianamə Bomboş, Əsl Məqsəd Zorla Aclıq Aksiyasını Sonlandırmaqdır

Nuriye və Semih’in gözaltına alınmasının ardında  bütün hüquqşünasların birləşdiyi nöqtə, xüsusilə son bir neçə həftədir bütün Türkiyədə artan dəstək və reaksiyalardan qorxan hökümətin, bir üsulla 2 təhsil adamını həm göz önündən uzaqlaşdıracaq, həm də 75 gündür davam etdirdikləri Aclıq Aksiyasına zorla son verdirəcək bir ‘çıxış’ axtardığı yönündə idi.

Nuriye ve Semih’in bugün məhkəmə qarşısına çıxdıqları zaman isə 2 təhsil adamı haqqında, böyük ehtimal sudan bir səbəb ilə həbs qərarı çıxardılacağı, ardından da ‘5275 nömrəli Cəza və Təhlükəsizlik Tədbirlərinin İfazı haqqında Qanun 82-ci maddəsi’ ilə həbs halında tətbiq edilən ‘116. Maddəsi’ gərəyincə “Zorla Bəsləmə” prosesinin başladıla biləcəyi düşünülürdü. Buna görə, 82-ci maddəyə görə “həyati təhlükəyə girmə və ya şüur pozğunluğunun həkim tərəfindən təsbit edilməsi” şərtinin meydana gəldiyi məkhəmə tərəfindən təyin olunmuş həkim tərəfindən hesabatda bildirildiyi andan etibarən “Zorla Bəsləmə” prosesi tətbiq edilə bilinir.

“Zorla Bəsləmə” Həkimlik Etikasına Tamamən Ziddir

İlki, özəlliklə Nuriye ve Semih gibi 75 gündən daha artıq davam etdirilən aclıq aksiyalarında “Zorla Bəsləmə” prosesinin, şəxslərin üzərində böyük ehtimalla qalıcı xəsarlar buraxmaq ehtimalının yüksək olmasıdır. Qaldı ki, 1990’lardan etibarən T.C. Dövləti həbsxanalarında davam etdiriləm aclıq askiyalarında bu metod, aclıq aksiyası edənlərin ‘cəzalandırılması’ məqsədilə tez-tez tətbiq olunur. Onsuz bu səbəblə dünya çapında bütün həkim birlikləri, iradi olaraq davam etdirilən aclıq aksiyalarının zorla yobbi müdaxilənin qətiliklə etik olmayacağı, ayrıca şüurlu olaraq şikəst etmə riskinin yüksək olması səbəbiylə də ‘Hipokrat Andı’na mütləq ziddiyyət daşıdığı fikrindədirlər.

“Aclıq Aksiyası’ndan Həbs Etmək və Zorla Bəsləmək” İnsan Hüquqları Sazişinin Pozulmasıdır

Bu vəziyət, eyni zamanda Nuriye və Semih’in məhkəməsindəki hüquqi problemə də yansayır.

Belə ki;
 “Zorla Bəslənmə” vəziyətinin universal hüquq və tibb dünyasında tək təsdiq edildiyi vəziyyət, şəxsin ağlı vəziyyətin normal olmadığı, aclığa zorlandığı vəziyyətlər kimi şəxsin azad iradəsinin ortada olmadığı hallar olaraq xarakterizə edilir. Hər nə qədər Nuriye və Semih’in məhkəmələrində Türkiyədə qüvvədə olan çürümüş ədalət sistemi, bu qərara bir qulp uydurmuş olsa da, məhkəmə tərəfindən verilən qərarın gərək dəlilsiz tərzdə, gərəksə sağlıq vəziyyət gözardı edilərək edilərək qərəzli və ‘təlimatlı’ (tapşırılmış) olaraq verilmiş olması səbəbiylə həbs olunma səbəvinib, bəhs edilən ən üst qanun da “İnsan Hüquqları Sazişi” olduğundan, beynəlxalq hüquq çərçivəsində heç bir hökmü yoxdur. Bilavasitə məhkəmənin gerçək həbs etmə səbəbinin açıq bir şəkildə “Aclıq Aksiyası”nı sonlandırmaq olmasının aydınlığı gözönünə alaraq, mövcud vəziyyətin, qətiliklə Avropa İnsaq Hüquqları Sazişi’nin 3-cü maddəsinib və bu məsələrdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bütün hüquqşünaslığına da ziddiyət təşkil edir. Nəticəsində isə Türkiyəni ağır sanksiyalar gözləyir.

Bunlar da Məhkəmənin “Qərarı Öncədən Verilmiş” Sualları:

“Gitar çalaraq mahnı oxuduğun bir video paylaşılıb, sən də bəyənmisən, paylaşanların təşkilat üzvü ola biləcəyini düşündünmü?”

“Məsumanə haqq axtarışı görünümündəki bu fəaliyyətin əsl məqsədi nədir?”

“Ölkəmizin gənəlində hərəkat birlikdəliyi yaradaraq ölkəmizdə Gezi tərzində hərəkətlərmi başlatmaq istəyirsiniz?”

“Etdiyiniz hərəkətlərlə haqq axtarışından uzaq, xalqda kin və nifrət oyandıran bu hərəkət tərzi (bir şey) etmənizin məqsədi nədir?” [xətalı sual]

“Ölüm orucu aksiyası etməniz sayəsində sizə necə mənfəətlər təqdim olunmaqdadır?”

Günah: …

Dəlil: …