2018-2019 Dönemi İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi 23 Mayıs – 24 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek, seçici kuruldaki birçok değerli ismi gördüğümüz yarışmanın Son başvuru tarihi 26 Mart 2019. Genç sanatçılarımızın bu fırsatı kaçırmamaları isteriz.

“İstanbul Rotary Sanat Büyük Ödülü” 15.000. Bu yıl, para ödülüne “Floransa Villa Romana’da onbeş günlük bir residency programı ve sergi” ilave edilmiştir. Büyük ödülün yanı sıra üç adet 5.000.-TL tutarında “İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülü” de verilecektir.

Sergilenecek Yapıtların Tespiti ve Teslimi

Seçici Kurul, 15 Nisan 2019 tarihine kadar değerlendirmesini tamamlayarak sergilenmeye değer gördüğü 20 adayı, katalogda yer almak üzere davet edecek, yarışmaya katılan diğer adayları da bilgilendirecektir.


• Seçici Kurul’un yapıtlarını ödüle değer gördüğünü ve sergileneceğini bildireceği dört sanatçı, sergiye birden çok yapıt ile katılabilecektir.
• Sergi katalogu, davet edilen tüm yapıtları içerecek, yaygın tanıtım ve dağıtımı yapılacaktır. Katalog basımı için yapıtların basım kalitesindeki fotoğraflarının (3000 dpi ve 2400 x 3500 piksel çözünürlükte) JPEG dosyası olarak, en geç 2 Nisan 2019 tarihine kadar İstanbul Rotary Kulübü Derneği’ne elden ya da posta ile teslim edilmesi gereklidir. Sergiye davet edilen yapıtların, İstanbul Rotary Kulübü Derneği sekreterliği ile randevulaşmak suretiyle, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar sergi mekânına ulaştırılması gerekmektedir.
• Sergi, 23 Mayıs – 24 Haziran 2019 tarihleri arasında, Maslak’taki Elgiz Müzesi’nde gerçekleştirilecektir.
• Dijital sanat ya da işitsel sanat üzerine üretilen yapıtların CD olarak teslim edilmeleri gerekmektedir.
• Mekânsal yerleştirme ya da mekânsal proje önerileri projenin belirtilen tarihte biteceğini belgeleyen detaylı teknik bilgi ve kesin tarihler belirtilerek hazırlanmış proje takvimiyle sunulmalıdır.

Seçici Kurulu

Ayşe Umur /Koleksiyoner / Umur Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim 
Başak Şenova / Küratör
Can Elgiz /Mimar / Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi
Gülsün Karamustafa /Sanatçı
Işın Önol / Bağımsız Küratör, Doktora Adayı, Okutman, Montclair Eyalet Üniversitesi
M. Özalp Birol/ Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü
Nihat Karaköse / İstanbul Rotary Kulübü 2018-2019 Dönem Başkanı

Yarışmaya Katılma Koşulları

Adaylar, yarışmaya resim, heykel, fotoğraf, seramik, video-art, performans, dijital sanat, işitsel sanat gibi çağdaş sanatın birçok alanında üretilen tek bir yapıtla katılabilirler. Yapıtlar daha önce sosyal medya ve youtube vb dahil sergilenmemiş ve hiçbir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Yapıtların daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili yapıtın adaylığı iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.
• Kullanılan mecra, malzeme ya da teknikler için hiçbir sınırlama yoktur, eleme aşamasında değerlendirme dosya üzerinden yapılacaktır. Ancak yapıtın, sergilenme aşamasında kapalı bir mekânda yerleştirilebilecek ya da kapalı mekâna uygun olarak düzenlenebilecek boyutlarda olması gerekmektedir.
• Adayların 01 Ocak 1983 tarihinden sonra doğmuş, TC ya da KKTC vatandaşı ve Türkiye’de ya da KKTC’de mukim olmaları gerekmektedir.
• Adaylar yarışmaya tek başlarına veya ekip olarak katılabilirler.
• Adaylardan yarışmaya katılan yapıtlarının yanısıra, önceki eserlerine ilişkin bir portfolyo istenmektedir. Bu portfolyoda resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında katılanların en az 10 adet; video-art, performans, dijital sanat, işitsel sanat gibi çağdaş sanatın diğer alanlarında katılanların ise en az 3 adet önceki eserlerine ait yeterli bilgi ve (fotoğraf, dia, CD, broşür, katalog vb.) belge bulunması gerekmektedir.
• Gönderilecek tüm doküman, bilgi, belge vs.nin aşağıda da daha detaylı açıklaması görüleceği üzere aynı CD içinde olması gerekmektedir.
• Yarışmaya ekip olarak katılanların portfolyosu ekip olarak yapılmış eserlerden oluşmalıdır.
• Teslim edilecek dosya dijital olarak hazırlanmalıdır. Adayın bu dosyada yaralan, mesleki ve sanatsal performansını örnekleyen yapıtlarının ve yarışmaya katılacağı yapıtın fotoğrafları jpg, png, tiff ya da PDF dosya olabilir. Adayın yarışmaya katıldığı yapıt isim ve görsel olarak açıkça belirtilmiş olmalıdır. Önerdiği yapıtın ise mutlaka 2400 X 3500 PIXEL boyutunda, 300 DPI çözünürlükte imgesinin bulunması, hareketli görüntü ile katılıyorsa yine ekran görüntüsünün 2400 X 3500 PIXEL boyutunda, 300 DPI çözünürlükte bir imgesinin de yer alması gerekmektedir. Hareketli görüntüler herhangi bir formatta olabilir. Dosyada, adayın özgeçmişi, adresi, telefon/faks numarası ve e-posta adresinin de bulunduğu bir doküman yer almalıdır. Bu formatın dışında başvurular dikkate alınmayacaktır.
• http://www.istrotarysanat.com/linkler.html adresindeki başvuru formunun eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Gereği gibi doldurulmamış formlar ve formu olmayan başvurular elenecektir.
• Dosya teslimi suretiyle başvuru 26 Mart 2019 tarihine kadar İstanbul Rotary Kulübü Derneği’nin aşağıdaki adresine elden ya da posta ile ulaştırılmış olmalıdır. Wetransfer ve dropbox yolu ile [email protected] adresine de gönderilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
• İstanbul Rotary Kulübü Derneği üyelerinin birinci dereceden akrabaları ve yakınları bu yarışmaya katılamaz

Detaylı bilgi için lütfen İstanbul Rotary Kulübü‘nü ziyaret edin.