Okuma süresi: 2 dakika
Kadınlar için en tehlikeli 10 ülkenin sıralandığı listede şaşırtıcı bölgeler de var.

Yakın zamanda Thompson Reuters Vakfı, kadın konusuna yoğunlaşmış olan 550 küresel uzmanın dahil olduğu araştırmasını yayınladı. Uzmanlar araştırmayı yaparken kadına şiddetin yüksek oranlara ulaştığı, ekonomik kaynaklara ve sağlık hizmetlerine erişimin yok denecek kadar az olduğu ve geleneksel olarak katı cinsiyet normlarının kabul gördüğü ülkeleri hesaba kattı.

Listenin başında Hindistan var. Şu anda kadınlar için en tehlikeli ülke konumunda. Son on yılda cinsel şiddet olaylarında hızlı bir artış gözlenmiş ve buna 2012’de Delhi’de kalabalık bir çetenin üyeleri tarafından tecavüze uğrayan 23 yaşındaki kadının olayı da dahil edilmiş. Daha yakın zamandan örnek vermek gerekirse de 2018 Nisan ayında, 8 yaşında bir kız çocuğu çete üyeleri tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü ve uzun süre Hindistan’ın gündemindeydi.

Reuters’e göre Hindistan’ın liste başında olmasının 3 temel sebebi var. Birinci sebep, kadınların cinsel şiddet ve taciz vakalarından dolayı risk altında olmaları. İkincisi kültürel ve geleneksel pratikler. Üçüncü olarak da insan kaçakçılığı ki buna seks işçiliği, kölelik ve zorla çalıştırma da dahildir.

Batılı ülkelerden sadece ABD listeye dahil olmuş hem de 10. Sıradan. Reuters’a göre ABD’nin dahil olmuş olmasının sebebi kadınlara karşı sınırlandırılamayan, şahlanmış cinsel istismar olaylarının varlığıdır. Cinsel taciz, tecavüz, sekse zorlama ve cinsel istismar vakalarının sonucunda adalete erişimin-ulaşımın zorluğu ABD’nin listeye dahil olmasına neden olan başlıca sebeplerden.

Bu anket Me Too Hareketinin ABD’de viral hale gelmesiyle başlatılmış.

Hindistan’dan sonra sırayla Afganistan, Suriye, Somali, Suudi Arabistan geliyor. 7. Sırada Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer alıyor ve 9. Sırada ise Nijerya var. Reuters araştırma sonucuna dair bir parantez açıyor ve özellikle Suriye, Afganistan Somali gibi ülkelerde hala devam eden savaşların sonucu etkileyen önemli bir faktör olduğunu ekliyor.

Listenin tamamı şöyle:

1. Hindistan
2. Afganistan
3. Suriye
4. Somali
5. Suudi Arabistan
6. Pakistan
7. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
8. Yemen
9. Nijerya
10. Amerika Birleşik Devletleri

Kaynak: Huffington Post