Okuma süresi: 2 dakika

Artvin’de bulunan Kamilet Vadisi’ne yapılması planlanan HES projesinin imar planları, Rize İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Artvin’in Arhavi ilçesine bağlı Kamilet Vadisi’nde yapımı süren ve Eyner Elektrik Üretim Şirketi’ne ait Taşlıkaya HES Projesi’nin imar planları hukuka aykırı olduğu belirtilerek mahkeme tarafından iptal edildi. Arhavi’ye HES yapmak isteyen şirket 2012 yılında ÇED olumlu raporu aldı, projenin imar planları da 2014 yılında Artvin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi tarafından onaylandı.

Ancak bölge halkının dikkati sayesinde; ÇED raporu ile imar planlarının uyuşmadığı ortaya çıktı. Arhavi sakinleri bunun üzerine mahkemeye başvurdu ve Rize İdari Mahkemesi bölge halkının talebini dikkate alarak bilirkişi heyetine başvurdu. Heyet Arhavililerin savunduğu gibi, santral için alınan plan kararları ile verilen koordinatların örtüşmediğine hükmetti. Çeşitli başlıklar altında bu örtüşmemeyi raporlayan heyet, raporu mahkemeye sundu.

Kamilet Vadisi 2

Bilirkişi heyetinin incelemesini değerlendiren Mahkeme, daha önceden onaylanan planları “kamu yararına, mevzuata ve hukuka aykırı” bularak iptal etti.

Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda şu ifadeler kullanıldı:

– Taşlıkaya Regülatörü ve HES projesinde örnekleme yapılmak suretiyle UTM 60 sistemi esas alınarak yapılan incelemede Nazım İmar planında yolun Lase yaptığı 697012, 4567169 koordinatına isabet eden kısımda izin alınan alan ile planlanan arasında 25 Metre, 697518, 4565935 koordinatında 70 metre, 698319, 4565470 koordinatında 50 metre fark olduğu ve 697255, 4568945 koordinatının isabet ettiği kısımda sadece iki adet santral binası için izin verildiği, diğer alanlarının yol bağlantısı için izin verilmediği,

–  ÇED Raporundaki proje koordinatları ile orman izni koordinatlarının dava konusu imar planları ile uyumlu olmadığı,

–  Santral alanı için getirilen plan kararları ile verilen koordinatların uyuşmadığı,

–  Davaya konu HES projesine yönelik ‘Çevresel etki değerlendirmesi olumlu’ kararı bulunmasına karşın davaya konu imar planları ÇED nihai raporunda belirtilen alanlar dışında plan kararları üretildiğinden, dava konusu imar planlarının üst ölçekli ÇDP’nin (çevresel değerlendirme planı) plan notlarına aykırı olduğu,

– Davayı konu imar planları, Orman Bölge Müdürlüğü’nün izin vermediği ve ÇED raporunda değerlendirilmeyen bir alanda plan kararları üretildiğinden; davaya konu imar planın, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olduğu,

– Davaya konu HES projesinde, Orman Bölge Müdürlüğünün 6 metre genişliğinde yola izin vermesine karşılık, imar planında 10 metre planlandığından, imar planlarının Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olduğu,

– Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’nün verdiği izinde yaklaşık kuzey-güney yönündeki doğrusal iletim tüneli kuzeyde açısı kırılarak kuzeybatı-güneydoğu yönündeki cebri boru ile iletim tüneli santrala bağlandığı, oysa nazım ve uygulama imar planında cebri boru planlanmadan iletim tüneli direk santrala bağlandığından, davaya konu imar planında usul ve teknik hata yapıldığı,

–  Orman Bölge Müdürlüğü tarafından verilen koordinat değerlerine göre iletim tüneli çıkışı ile santral alanı arasında 225 metre cebri boru öngörüldüğü ancak dava konusu imar planlarında cebri borunun planlanmadığından iletim tünelinin güzergahının değiştiği, gerekçeleri ile dava konu 1/5000 ölçekli nazım imar planını ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının; imar mevzuatına, orman mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine verildiği görülmektedir.

Kaynak: Radikal, Diken