Okuma süresi: 2 dakika

Geçtiğimiz günlerde Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’dan bir araya gelen enerji ve yönetim alanında görevli isimler, iklim değişikliği ile mücadele yollarını konuştular. Konu hakkındaki politikalarının birbirine uyumlu olması açısından yapılan toplantıda, düzenlemelerin ekonomik boyutları ön plandaydı.

Toplantıda Amerika Enerji Sekreteri Ernest Moniz, Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Greg Rickford ve Meksika Enerji Sekreteri Pedro Joaquin Coldwell, altı farklı iklim adaptasyonu ve enerji konusu hakkında iş birliği içinde olacaklarını duyurdu. Düşük karbon salımlı elektrik şebekeleri üretmek, karbon yakalama ve depolama açısından geliştirilmiş diğer enerji teknolojileri bahsedilen konulardan. Ayrıca petrol ve gaz sektöründen meydana gelen sera gazı salımlarını azaltmak konusunda da konuşuldu. Kanada’daki yok olmakta olan türler ve buzullar, Kaliforniya’da beklenilen mega kuraklık ve Meksika’da çölleşmekte olan topraklar düşünüldüğünde, yapılan toplantının doğa açısından da yararlı olmasını umuyoruz. 

İklim değişikliği görüşmeleri

Uluslararası ekip, sıcaklık ortalamasının şu anki halinden 2-3 derece daha yükseldiği takdirde kritik bir noktaya gelineceği konusunda hemfikir oldular.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Greg Rickford, ortaklığın hedef birleştirmekten ziyade, yardımlaşmayı sağlamak ve iklim değişikliği politikalarını birbirleriyle paylaşmayı arttırmak için kurulduğunu belirtti. 

Kanada’dan Amerika’ya petrol getirmek amacıyla planlanan proje Keystone XL, Kanada ve Amerika yönetimi arasında tartışma konusu oldu. Petrol kumu sahalarının artması ve ısının yüzey tarafından daha fazla tutulmaya başlamasından endişelenen çevreci gruplar, bu projeye karşı çıkmaktadır. Başkan Obama, projenin ekonomik getirisini düşünürken bir yandan da, proje eğer İklim Değişikliği’ni kontrol edilemez bir safhaya getirecekse bunun mantıksız olduğunu savunmaktadır. Kanada yönetimi toplantıda Başkan Obama’yı kararını ertelemesi yönünden eleştirdi. 

(Fotoğraf: Canadian Press)
(Fotoğraf: Canadian Press)

Kanada Çevre Bakanı Leona Aglukkaq, Keystone XL petrol hattının kurulması durumunda Kanada’nın üzerine aldığı sorumluluğu yerine getireceğini vurguladı. Ülke olarak hedeflerinin, sera gazı salımlarını 2030’a kadar, 2005’teki seviyesinden yüzde 30 oranında düşürmek olduğunu sundu. Salımları azaltmak için enerji sektörüne ait bütün birimlerde dikkatli bir politika izlenileceğini; fakat ekonomi ve Kanadalıların iş imkanlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini öne sürdü.

Meksika yönetimi sera gazı salımlarını, şu ankinden yüzde 22 oranında azaltacaklarını belirtirken, Amerika hedefini 2005 salımlarından yüzde 28 az olacak şekilde belirlediklerini duyurdu.

Toplantının sonunda Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Greg Rickford “Kuzey Amerika Adil Ticaret Anlaşması, Kanada ekonomisinin bütünlükçü yapısına iyi bir örnektir. Kuzey Amerikalı ortaklarımızla yardımlaşarak, enerji güvenliği ve çevre sağlığını geliştirirken, ekonomi ve iş imkanlarımızı güçlendireceğiz” açıklamasında bulundu.

(Görsel: The Guardian)
(Görsel: The Guardian)

Umarız ki, Kuzey Amerika Kıtası olarak, ilerleyen toplantılarında petrolü toprağın altında tutmaya daha çok yakınlık gösterirler ve temiz enerji yatırımlarından daha sık konuşmaya başlarlar. Doğa bizlerin maliyet hesaplarında kefeye koyabileceğimiz bir malımız değil; ama dünyada işler çok öncesinden karışmış olduğundan, başka türlü bir yaşamı getirmek zaman alacağa benziyor.

Kaynaklar: The Huffington Post, Opposing Views, Pr News Wire