Okuma süresi: 3 dakika

History Channel’ın 2013 yılında ekranlara getirmeye başladığı ve kısa sürede fenomen haline gelen, şu anda dördüncü sezonu devam eden Vikings dizisi günden güne daha çok ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bunun sebebi olarak; konunun orijinalliği, kostümler, oyunculuk gibi birçok ana ve ara maddeyi çekinmeden sıralayabiliriz. Dizinin bu kadar gündemde kalması, üzerinde birçok araştırma ve incelemeye girilmesinin yanı sıra gözlerden kaçan bir detay bulunmaktadır: Tarih boyunca Vikingler ve Türklerin akrabalığına dair “Vikingler akrabamız mı?”, “Ragnar ve silah arkadaşları uzaktaki yakınlarımız mı?” sorusunu gelin kaynaklarla inceleyelim.

İsveç tarihinin en ünlü tarihçilerinden biri olan Prof. Olof Hellqvist’in 1993 yılında yayınladığı iki ciltlik devasa İsveççe Etimoloji Sözlüğüne (Svensk Etymologisk Ordbok) baktığımızda; “göl” sözcüğünün Eski Kuzeyce (Urnordiska) “guljö, gjöl” sözcüğünden geldiği, İzlandaca “gil ”, Norveççe “gyl, gjöl”, Fince “kulju” olduğunu belirtiyor. Ayrıca İskandinavya’da bu sözcükten türeyen yer adları belirtilmiş: Göljahult, Gölyaryd, Göljemåla, Gölinge… Göl sözcüğü ile başlayan bu serüven İsveççe ve Türkçe arasında, peşi sıra yüzlerce ortak kelimeyi gündeme getirmeye başlıyordu.

İsveççe’nin Türkçe ile benzerlikleri hakkında ise Mr. Johan Ihre, tarih kitabını yazmadan 5 yıl önce, Odin ve yanındakilerin Türk olduklarını Snorre Sturlesson’un yazılarına, Kuzey söylencelerine, masallarına ve destanlarına dayanarak kanıtlamak istemiştir. Daha da ileri giderek İsveççe ile Türkçe arasındaki benzerlikleri incelemiştir.

Prof. Sven Lagerbring ise benzerliklerden şu şekilde bahsediyor: Eski masallarımızda eski İsveççe’nin Odin tarafından getirildiği anlatılır. Oden, Herwarar masalının birinci bölümünde Tirkiar (Türkler) ve Asiemaen (Asyalılar, Asyalı adamlar) olarak tanıtılan büyük bir kitlenin önderiydi. Are Frode de aynı öyküden bahseder. Burada tanımladığı soy ağacında, Odin’in oğlunun adının Yngve Tirkia olduğunu söyler. Sturlesson’un, Ynglinge masalı 5. bölümünde, Odin’in, çok mülkünün bulunduğunu açıkladığını ve Tyrkland’dan (Türkiya) yolculuğunu ayrıntılarıyla anlatır. Türkler çok uzun zamanlardan beri Hazar Denizi’nin ve Kafkas Dağları’nın kuzeylerinde çok geniş topraklara sahiptiler. “Asaların (Asya adamları – Asyalılar) nerede oturduklarını belgelemeye gerek yok. Ptelemaeus onları bu bölgelere, Don Nehri’nin (Eski İsveççe: Tanais) doğusuna koyuyor. Bunu Sturlesson da doğruluyor. Odin ve onun geldiği yer konusunda Latin yazarlardan bilgi aldığına dair bir veri bulunmuyor. Tüm Türkler diğer pek çok akraba halklar gibi göçebe idiler. Büyük bir olasılıkla, o nedenle “gezgin – göçer” anlamındaki İbranice schut (Latince: Vagar) sözcüğünden esinlenilerek Schyther (İskitler) olarak anılmışlardır. Buna bağlı olarak da tüm ülkeye, Grekler ve Romalılar tarafından Scythia (İskitya) adı verilmiştir.

Ynglinge Masalı

İzlanda tarihinin kadim eserlerinden biri olan Ynglinge Masalı (Ynglingesagan) kitabından birkaç bölüm ise şu şekildedir:


Ynglingesagan II. Bölüm: Asya’da, Don Nehri’nin (Tanakvist) doğusundaki ülkeye Asaland (Asa ülkesi, Asya) ya da Asa hem (Asya Yurdu) denirdi. Buradaki baş kaleye de Asgård (Asyalılar kalesi) deniyordu. Buraya bir önder egemendi. Adı Odin’di. Akrabaları Tirkialar idi.


Ynglingesagan V. Bölüm: Kuzeydoğudan güneybatıya doğru uzanan ve İsveç’i (Svitjod) diğer ülkelerden ayıran büyük bir dağ vardır. Bu dağın güney yamacı Türkiye’den (Türkland) uzak değildir. Burada Oden in çok geniş mülkleri vardır.

Ynglingesagan XXI. Bölüm: Sveigder ülkeyi babasından devraldı. Tanrılar yurdunu ve ilk Odin’i ziyaret etme sözü verdi. Kendisiyle birlikte on iki yoldaş dünyayı dolaştı. Türklerin ülkesine (Turkland) ve Büyük İsveç’e (Svitjod det stora) geldi. Orada pek çok akrabasını buldu. Bu yolculuk beş yıl sürdü. Sonra İsveç’e (Svitjod) geri döndü.

İşte bu yazılı kaynaklarda da geçtiği üzere kadim Viking irfanı ve Türk Tarihi arasında birtakım benzerlikler yakalamak mümkün. Her iki tarihin, mitolojilerine de bakıldığında aynı şekilde benzerlikler görülüyor. Kim bilir belki de Ragnar, Floki ve diğerleri bizim uzaktaki yakınlarımızdır.