Okuma süresi: 2 dakika

Sağlık Bakanlığı, belediyeleri şebeke suları konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın imzasıyla gönderilen genelgede, artan hava sıcaklığına bağlı muhtemel su kaynaklı hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması istendi.

Ambalajlı sulara da artı denetimi öngören genelgede özetle şunlar kaydedildi:

Depoyu sürekli klorlayın

Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklığına bağlı olarak su ihtiyacı artıyor. Su kaynaklarının yetersizliği, ihtiyacı karşılamak için su kaynaklarının kontrolsüz kullanımına olan eğilim, içme kullanma sularının klorlanmaması veya yetersiz klorlanması su kaynaklı hastalıklara yol açabiliyor. Bu kapsamda, içme kullanma suyu tüketim miktarları dikkate alınarak il, ilçe, belde ve köy düzeyinde su numune alımı, depo ve kaynak takiplerinin düzenli olarak yapılması, su deposunda suyun debisine göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile düzenli ve sürekli olarak klorlanması, su deposu bulunmayan yerlere su deposunun yaptırılması, klorlama işlemlerinde sürekliliğin sağlanması, klorlama cihazı ihtiyacı olan depolara ivedilikle cihaz temininin yapılması gerekiyor. İçme kullanma sularına ait kaynak, kaptaj, depo ve isale hatlarının her türlü kirlenmeye karşı korunması için gerekli önlemlerin alınması, kaynağı belirsiz olan ya da yeterince klorlandığından emin olunmayan suların kullanımının önlenmesi, içme ve kullanma suyu olarak kullanımın elzem olması durumunda bu suların kaynatılarak veya klorlandıktan sonra kullanılması şart.

Devamlı analiz yaptırın

Su kaynaklı salgın durumunda kirlilik giderilinceye kadar bu suların tüketilmesinin önlenmesi, kirlilik hususunda halkın bilgilendirilmesi ve kirliliği düzeltici önlemler sağlanıncaya kadar alternatif sağlıklı içme ve kullanma suyunun temin edilmesi, mahalle aralarında kuyu, tanker, bidon vb. kaynaklardan sağlanan niteliği belirsiz içme suyu satışının ve kullanımının engellenmesi, zorunluluk durumunda tankerle içme ve kullanma suyu temininde muhtemel kontaminasyonların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, kullanılan tankerlerin sadece içme kullanma suyu taşıması amacı ile kullanılması, taşınan suyun yeterli düzeyde klorlanması ve bakiye klor ölçümleri ile bakteriyolojik analizlerinin düzenli olarak yaptırılması önem arz ediyor.

Kirli dereyi kullanmayın

Suyun toplu olarak tüketime verildiği otel, hastane, okul, cami, çok konutlu binalar vb. yerlerde su depoları yaygın olarak kullanılmakta olup, temizliği ve bakımı yapılmayan su depoları kimyasal ve bakteriyolojik kirliliğe sebep olabilmektedir. Bu nedenle su kesintisi halinde devreye giren depoların ve su sistemlerinin belirli periyotlarla temizliğinin ve hijyeninin sağlanması, atık sularla kirlenen dere ve çayların sulama suyu olarak kullanımının önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonun sağlanması, sıcaklık artışına bağlı olarak kullanımı artan ambalajlı sulara ilişkin tesis ile piyasa gözetim ve denetim çalışmalarının hassasiyetle yürütülmesi, gerekli hallerde rutin izlem ve denetimlere ilave denetimler yapılması, alman numunelerin analizlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ilgili laboratuvar ile gerekli koordinasyonun sağlanması gerekiyor.

Sorumlulara suç duyurusu

BAKANLIK genelgesinde yöneticiler de uyarıldı ve şöyle denildi: “Yapılan tüm uyarılara rağmen halka içilebilir nitelikte içme kullanma suyu temininde gerekli tedbirleri almayanlarla ilgili mevzuat gereği su depolarına otomatik klorlama cihazlarını taktırmayanlar hakkında, Anayasa ve kanunlar tarafından Bakanlığımıza verilen tüm idari yaptırım yetkileri kullanılacak ve gerekirse sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacaktır.”

Alıntı: BirGün