İkiyüzbeş Numaralı Oda isimli otel odasındaki tek gecelik sergisi ile geçtiğimiz yakın zamanda sanatseverlerle buluşan Erin İlkcan Aslan, bu sefer de cep sergisi ile eserlerini paylaşıyor.

3 Nisan 2015, Cuma günü saat 20:30’da thepocketexhibition instagram hesabı üzerinden dijital kolaj çalışmalarını sanal ortamda sergileyecek. Gerçekleştireceği cep sergisi ile ilgili Erin İlkcan Aslan şöyle açıklıyor:

“Gerekli ya da gereksiz oluşu, sorgulanmadan her türden bilginin x ve y düzlemlerindeki basit parmak harekeleriyle oluşturduğu zihnin zinde tutuluşuna karşı bir bağımlılık söz konusu. Bilgiye ulaşmanın fazlasıyla basit olduğu bir çağda, şekillenmiş/şekilleniyor olan ve şekillenecek tüm soruların cevaplara daha kestirme yollardan ulaşmaya çalıştığı bir düzlemde, iki boyutlu bir sisteme olan geri-adaptasyonun göz ardı edilmemesi gerekir. Dakikada yüzlerce farklı şekilde uyarılan zihin, bu aktivite sonucunda ortaya çıkan salgılara bağımlı olduğunda, sorgulama biçimlerinde de kırılmalar meydana gelecektir ve bu en doğal sonuçlarından biridir iki boyuta dönüşümün.

Mekan ve zamandan tamamen kopuk olmayan fakat aynı zamanda da doğrudan doğruya bir mekanı kapsamayan imge döngüsünde, imajların taşıdığı bilgiyi,  gözlemcinin özgür iradesi doğrultusunda onun inisiyatifinde sürekli ve de istenildiğinde ulaşılabilir bir hale getirmek imkansız değildir. İşte bu bağlamda bir objenin aynı şekilde kalarak sujenin içerisinde olmak istediği anda ve olmak istediği yerde gözlemlenebilir oluşu, gözlemcinin doğrudan doğruya süreci incelemek istediği fikrini doğuracak ve yalnızlaştırılmamış bir izolasyon içerisinde gösterilecektir. Şimdi’de izlenen bir objenin daha sonraki anlarda da aynı şekilde ulaşılabilir olması, zamanın deforme ediciliğine maruz kalmadan olduğu şekilde devam ediyor olarak bahsi geçen objeyi – gözlemcinin bilinçli hareketinde zamandan koparmasına olanak tanır. Böylece gözlemci, var olmasını istediğinde var edeceği bir sergiyi de isteği ile doğru orantılı olarak, neredeyse hiç fiziksel enerji harcamadan gezebilecektir. Tamamen iki boyutlu bir düzlemden, zihnin boyutsuzluğuna doğru ilerleyecek olan bu seride, var olmanın ve yaratabilme aktivitesinin, bilinen tüm sınırlarının dışına çıkması ve üretici ya da gözlemci tarafından özgür bırakılması, zihinsel aktivitenin kişiselliği içerisinde, zihinden bağımsız olan “şey”lerin var olma durumlarının göreceliği işlenmiştir.”

Sergi için: instagram.com/thepocketexhibition

Sanatın 2D Hali 4 copy