Okuma süresi: 2 dakika

Sanatçı Erin İlkcan Aslan’ın İkiyüzbeş Numaralı Oda isimli sergisi, 26 Aralık 2014 tarihinde Sonno Boutique Rooms & Suit’in 205 numaralı odasında sanatseverler ile buluşuyor. Otel odasında tek gecelik sergi konsepti ile kafalarda merak uyandırıyor.

Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümünde eğitim hayatına devam eden Erin İlkcan Aslan genç yaşına rağmen birçok başarılı işe imza atmış. “İkiyizbeş Numaralı Oda” ise sanatçının altıncı kişisel sergisi.

Erin İlkcan Aslan İkiyüzbeş Numaralı Oda ile ilgili şöyle ifadelerde bulunuyor:

“Nesne ile dolaylı yollardan bağ kurarak onu sahiplenmek, insanoğlunun hala sürdürüyor olduğu mülk illüzyonlarından biri olmuştur. Özne, nesneyi pragmatist olarak şekillendirir ve kırılmaz kalıplar içerisine oturtur. Bir ihtiyaç ve ihtiyacın giderilmesi yönünde kurulan özne-nesne ilişkisi uçucudur. Belli özel durumlar dışında, nesne, aynılaşarak öznenin yapay ihtiyaçlarını gideren bir aleladeleşme ile varlığını sürdürür. Nesnenin, özne tarafından atfedilen normlar içerisindeyken tükenme ve değersizleşme ihtimali yüksek, kalıcı olma ihtimali neredeyse yoktur.

Bu ilişkinin istisnai durumlarından biri, öznenin nesne üzerinde oluşturduğu içselleştirme sürecidir. Bu süreç, yönelinen nesneyi, uzay-zaman bütünselliğinde bulunduğu organik yapıdan kopartarak üzerine yüklenen mana ile özel kılar… Bu “özel”lik durumu daima süregelen göreceli bir biçimdedir ve aynı zamanda da değişkendir. Öznenin nesneye yüklediği her yeni mana, nesneyi içselleştirerek benimsemesine, onu olduğu çerçeve dışına çıkartarak sahiplenmesine sebep olur. Bu, öznenin nesne ile doğrudan bağ kurmasıdır.

ErinİlkcanAslan
Erincan İlkcan Aslan

Kişiselleştirilerek, doğrudan öznel bir biçimde şekillenmiş her nesne, bir deneyim ile kazındığı salt varlığını öznenin zihninde sürdürür. Bu, alelade bir nesnenin, etki alanı devam ettiği sürece vazgeçilmezlik kazanmasıdır. Başka bir deyişle, nesnenin ölümsüzleşmesidir.”

Adres: Remzi Oğuz Arık Mh., Tunus Caddesi No:52, 06000 Ankara
Tarih: 26.12.2014
Saat: 19:30