Bugün 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü.

Seks işçilerinin cinsel sağlık, üreme sağlığı ve genel sağlık durumları ile genel insan hakları durumlarının iyileştirilmesi amacıyla savunuculuk, kapasite güçlendirme ve hizmet sunma çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu olan Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği olarak, seks işçilerinin güvenlikli ve sağlıklı koşullarda çalışabilmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Seks işçilerinin güvenlikli ve sağlıklı koşullarda çalışabilmeleri ve genel sağlık ile kamu düzeninin hem seks işçileri hem de toplumun diğer kesimleri açısından tesis edilebilmesi için seks işçiliğinin ve seks işçiliği ile ilişkili suç içermeyen fiillerin suç olmaktan çıkarılması ve seks işçilerinin yasal çalışma alanlarının genişletilmesi gerekmektedir.

Seks işçilerinin maruz kaldıkları damgalanma, ayrımcılık ve şiddet ile başa çıkabilmesi amacıyla, seks işçilerinin hak ihlallerine karşı güçlendirilmesi, adalet mekanizmalarına erişimlerinin kolaylaştırılması, hak ihlali sonrası ihtiyacını duydukları her türlü hizmete kolay bir şekilde erişebilmelerinin sağlanması ve hak ihlalleri sonrası korunma ve destek mekanizmalarından faydalanabilmeleri için gerekli yasal ve fiili politikaların oluşturulup uygulanması gerekmektedir.

Seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı başta olmak üzere, genel sağlık hizmetlerine erişimlerinin güçlendirilmesi, sağlık bilgi ve hizmetlerine erişim süreçlerinde karşılaşmaları muhtemel olan hak ihlalleri karşısında korunmaları ve kendilerine yönelik geliştirilen veya geliştirilecek programlarda söz sahibi olmaları gerekmektedir.

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği olarak, yukarıda kısaca ifade ettiğimiz amaçlara ulaşılabilmesi amacıyla aşağıdaki alanlarda faaliyetlerimize devam etmekteyiz:

  • Trans kadınların ayrımcılık ve şiddet karşısında korunmaları,
  • Trans kadınların seks işçiliği dışındaki iş alanlarında güçlendirilmeleri,
  • Seks işçilerinin şiddet sonrası korunma mekanizmalarına erişimlerinin güçlendirilmesi,
  • Seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı durumlarının iyileştirilmesi,
  • Geçici koruma altındaki Suriyeli seks işçilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı ve insan hakları durumunun iyileştirilmesi,
  • Genelevlerde kayıtlı çalışan seks işçilerinin cinsel sağlık ve insan hakları durumlarının iyileştirilmesi,
  • Sağlık hizmet sunucularının ve avukatların seks işçiliği mevzuatı ve politikaları ile hizmet sunumu konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi,
  • Seks işçilerinin sağlık ve insan hakları durumları ile ilişkili politika üreten ve uygulayan kamu kurum ve kuruluşlarının konu ile ilgili farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin arttırılması.
  • Hak ihlali mağduru seks işçilerine hukuki danışmanlık sunulması,
  • Seks işçilerinin ihtiyaç duydukları alanlarda kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Bir yandan seks işçilerinin ihtiyaç duydukları çeşitli alanlarda kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmalarını sürdüren, diğer yandan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşlara yönelik savunuculuk faaliyetlerine odaklanan Kırmızı Şemsiye, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Günü vesilesi ile tüm kamuoyuna seks işçileri ile dayanışma çağrısını her yıl olduğu gibi yineliyor.

Seks işçilerini baskılayan, yeraltına iten, hak ihlallerini arttıran, genel sağlığın zarar görmesine sebep olan her türlü suçlayıcı ve damgalayıcı mevzuat ve politikanın bertaraf edilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımız sürecinde desteklerinizi bekliyoruz.

KIRMIZI ŞEMSİYE CİNSEL SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

Adres: Meşrutiyet Mah. Konur 2 Sok. 44/8 06640 Kızılay, Çankaya, Ankara
Tel: 03124192991; 05389734800
Faks: 03124192991
EPosta: [email protected], [email protected]
Web: www.kirmizisemsiye.org