Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Aralık ayının başında kent sempozyumu gerçekleştiriyor. IV. İstanbul Kent Sempozyumu, 1-2-3 Aralık 2017 tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi’nde yapılacak. Sempozyum kapsamında 3 günde 10 oturum gerçekleştirilecek ve etkinlik 3 Aralık Pazar günü saat 17.00’de başlayacak forumun ardından son bulacak.

TMMOB IV. İstanbul Kent Sempozyumu’nun programı şu şekilde:

01 Aralık 2017 Cuma

09.00-11.00 Kayıt – Açılış Konuşmaları

Açılış Konuşmaları

Çerçeve Sunum; 10. Yılında Kent Sempozyumu
Mücella YAPICI Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

I.OTURUM KENT VE ADALET

11.00- 13.00

Oturum Başkanı Ayfer EĞİLMEZ
TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI 34.Dönem YK Üyesi
Prof.Dr.İzettin ÖNDER
Prof.Dr.Ruşen KELEŞ
Prof.Dr.Cevat ERDER
Av.Fikret İLKİZ

13.00 – 13.45 Yemek Arası

II. OTURUM EMEK, MESLEK ÖRGÜTLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN KENT VE ADALET

13.45-15.45

Oturum Başkanı Cevahir Efe AKÇELİK
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Sağlıkta Dönüşüm ve Şehir Hastaneleri Gerçeği

Dr. Güray KILIÇ İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları İzleme Komisyonu Üyesi
Kentlerde Eşitsizliğin Yeniden Üretiminde Eğitim Sisteminin Rolü

Feray AYTEKİN AYDOĞAN Eğitim – Sen Genel Başkanı
Emekçilerin İstanbul’unun Dönüşümü

Doç. Dr. Hakan KOÇAK
Hukuk, Yargı ve Adalet

Alev Seher Tuna İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı

15.45-16.00 Ara

III.OTURUM KENT POLİTİKALARININ MEKANSAL VE TOPLUMSAL ETKİLERİ

16.00-18.00

Oturum Başkanı TAYFUN KAHRAMAN

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube YK Başkanı
Mega Dönüşüm Projesi Olarak İstanbul

Esin KÖYMEN TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu II Büyükkent Bölge Temsilciliği YK Başkanı
İstanbul İçin Kimliğine Saygılı Bir Ulaştırma Politikası Gerekli

Prof. Dr. Güngör EVREN TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Köprüden Önce Son Çıkış; İstanbul’da Mega Projeler

Meryem KAYAN TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Bir Mega Kentte Gündelik Hayat

Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

02 Aralık 2017 Cumartesi

I.OTURUM GÖÇ MEKANLARI VE KENT YURTTAŞLIĞI

09.00-11.00

Oturum Başkanı Nail GÜLER

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi
İstanbul’da Gettolaşma

Doç. Dr. Şükrü ASLAN MSGSÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Kent Mülteciliği ve “Birlikte Yaşam” için Yerel Sorumluluklar

Kumru ÇILGIN TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube YK Üyesi
Hemşerilik için Müşterekler Siyaseti

Doç. Dr. Ulaş BAYRAKTAR

11.00-11.15 Ara

II.OTURUM KENTSEL YAŞAMDA ADALET

11.15-13.15

Oturum Başkanı SELİN TOP

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı
Kentin Erkek Egemen Yüzü

Handan KOÇ Feminist Yazar
Mekanda Adalet ve Sakatlık

Mekanda Adalet Derneği
Toplumsal Dayanışmanın Yokluğunda Engelliye Dönüşen Sakatlar

Bülent KÜÇÜKASLAN
Yaşlılar ve Kentimiz

Mahinur ŞAHBAZ Emekliler Dayanışma Sendikası MYK Eş Sözcüsü

13.15-14.00 Yemek Arası

III.OTURUM İSTANBUL’DA DOĞAL YAPININ DÖNÜŞÜMÜ

14.00 – 16.00

Oturum Başkanı Nusret SUNA

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı
İstanbul’da Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı

Prof. Dr. Yüksel ÖRGÜN TUTAY TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı
Tarımın İstanbul Hali, Bir Hak Olarak Ekolojik Tarım

Murat KAPIKIRAN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi
İstanbul’un Tatlı Su Kaynakları Ve Sorunları

Doç. Dr. Özcan GAYGUSUZ TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Üyesi
İstanbul Ormanlarında Gözlenen Değişimlerin ve Kaybolan Fonksiyonel Değerlerin İrdelenmesi

Prof. Dr. Ünal ASAN TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

16.00-16.15 Ara

IV.OTURUM KENTSEL VE İKLİMSEL DÖNÜŞÜM

16.15-18.45

Oturum Başkanı Battal KILIÇ

TMMOB MMO İstanbul Şube YK Başkanı
Kent Hakkı Bağlamında Sağlıklı ve Güvenli Kentler: Asbest ve Kentsel Dönüşüm Örneği

Onur GÖKULU Kimya Yüksek Mühendisi
Kentsel Dönüşümde Toplum Sağlığı ve İSİG

İbrahim M.TATAROĞLU TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Sekreteri
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın Oluşturduğu Isı Adası ve 3.Havalimanının Kent Üzerine Oluşabilecek Etkisi Konusunda Ekolojik Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Doğan KANTARCI
İklim Değişikliği ve Kentleşme

Prof. Dr. Miktad KADIOĞLU İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Ulaşım ve İklim

Menekşe KIZILDERE Çevre Yüksek Mühendisi

03 Aralık 2017 Pazar

I.OTURUM İSTANBUL’DA ARAZİ VE ENERJİ YÖNETİMİ

10.30-12.00

Oturum Başkanı Erol CELEPSOY

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube YK Başkanı
Arazi Yönetimi ve İstanbul Yansımaları

Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
İstanbul Bölgesi Elektrik Enerjisinin Üretim ve Tüketim Durumu, Sorunları

Gazi İPEK TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube İstanbul Şube
Akıllı Kentler ve Kent Bilgi Sistemi

Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

12.00-12.45 Yemek Arası

II.OTURUM MEKAN,KİMLİK,KÜLTÜR

12.45-14.45

Oturum Başkanı Sami YILMAZTÜRK

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube YK Başkanı
Neoliberal Dönemde Kent ve Mimarlık

Hüseyin Sinan OMACAN TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube II. Başkanı
İstanbul’da Anıt Yapı Rekonstrüksiyon Projeleri Bir Koruma Söylemi midir?

Prof.Dr. Zeynep ERES İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Var Olanı Yok Saymak: Neoliberal Kentleşmede Arkeoloji

Yiğit OZAR Arkeologlar Derneği İstanbul Şube YK Başkanı
İstanbul Kimliğinin Değişimi Üzerine

Behiç AK Mimar / Sanatçı

14.45-15.00 Ara

III. OTURUM MEDYA, KENT VE İLETİŞİM

15.00-17.00

Oturum Başkanı Melda ONUR

Sosyal Haklar Derneği / 24.Dönem İstanbul Milletvekili

Utku ZİRİĞ Gazeteci /Açık Radyo-Yeşil Bülten

Berkant GÜLTEKİN Gazeteci / BirGün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi

Rıfat DOĞAN Gazeteci / diken.com.tr

Elif İNCE Gazeteci

17.00-17.15 Ara

İSTANBUL KENT FORUMU 17.15-20.00

Kent ve Yaşam Alanları Mücadelesi Veren Tüm Kişi ve Kurumların Katılımı İle…

Forum Moderatörü Akif Burak ATLAR

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri

Alıntı: BirGün