Okuma süresi: 2 dakika

Üçüncü derece SİT alanında bulunan Ihlamur Kasrı’nın yanındaki açık otoparkın, katlı otoparka dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin çıktı.

Özlem Güvenli’nin Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Emirgân Korusu’nun komşu parselinin yapılaşmaya açılmasının ardından üçüncü derece SİT alanında bulunan Beşiktaş Ihlamur Kasrı’nın komşu parselindeki açık otoparkın, katlı otopark haline getirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin çıktı.

Ihlamur Kasrı 2

“Beşiktaş Ihlamur Kasrı Üçüncü Derece Doğal SİT Alanı ve Etkileme Geçiş Sahasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Değişikliği”, 4 Şubat günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı. 5 Mart’a kadar askıda kalacak plana 30 gün içinde itiraz edilebilecek. Bir maddeden oluşan plan değişikliğinde, “Plan hükümlerine göre belediyeler veya diğer kamu kuruluşları ve özel kişiler tarafından kapalı veya katlı olarak kültür ve tabiat varlıkları yer altı, yer üstü envanter ile mevcut ve kayıp korunması gerekli kültür varlığı araştırma envanterinde yer alan eserler korunmak şartı ile topografyaya uyarak görsel etkiyi bozmayacak şekilde ilgili kurumların görüşleri ve ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonunun uygun görüşü alınmak koşulu ile otopark yapılabilecek” deniliyor. Bu değişiklik, Ihlamur Kasrı’nın komşu parselindeki açık otoparkın koruma kurulu kararı ile çok katlı otoparka dönüştürülmesi anlamına geliyor.

Plan değişikliğini inceleyen İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ “Kasrın yanında, aynı Zeytinburnu’ndaki gibi 16-9 gibi bir katlı otopark yükselebilir” şeklinde uyarıda bulundu. Plan değişikliği ile Yıldız Parkı’nın yanındaki park fonksiyonundaki başka bir parselde, yüzde 17 olan yapılaşma oranının yüzde 28’e çıkarıldığını da vurgulayan Sağ, “Çok önemli birinin ayrıcalıklı yeri olmalı ki araya bu değişikliği de sıkıştırmışlar” diye konuştu.

Korunun komşu parselindeki cami inşaatı ve Emirgân Korusu’nun yanındaki otel ve konut projesi, kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti. Kentin ortasında kalan son yeşil alanlar, birbiri ardına yapılan plan değişiklikleri ile yoğun bir şekilde imar baskısı altına alınıyor.

Ihlamur Kasrı nedir?

Ihlamur Kasrı Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi’ndeki kasırdır. Buraya Abdülmecit tarafından Nigoğos Manyan’a, “Merasim Köşkü” ile “Maiyet Köşkü” olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü, asıl Ihlamur Kasrı’dır.

Bugün, çevresinin gürültü ve karmaşasından kendini yüksek duvarlarla koruyan Ihlamur Kasrı çok eskilerden bu yana Ihlamur Mesiresi adıyla anılan bir dinlenme alanının içinde kurulmuş iki yapıdan oluşur. Yapılardan biri Merasim Köşkü, öbürüyse Maiyet Köşkü anılmış; ikisine birden de Ihlamur Kasrı (ya da kasırları) adı verilmiştir.

Kentin seyrelen ferah alanlarından biri olan Ihlamur Kasrı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çıkan izne itiraz edilmezse; inşaatlar ve otoparkın arasında sıkışıp sonunda da her ‘güzel, yeşil ve sahip çıkılması gereken ama sahip çıkılamayan alan’ gibi yok olma tehdidi altında kalacak.