Okuma süresi: 2 dakika

Günümüzde birçok birey için psikolojik yardım alma durumu olağan ve gündelik bir durum halini aldı. Yetişkin bireylerde görülen tüm psikolojik sıkıntıların içerisinde en sık rastlananlarından biri olan anksiyete (kaygı), ortalama yüzde 18’lik bir dilime sahip. Sosyal anksiyete ise bu pastadan yüzde 7’lik bir pay alıyor. Yeni yapılan bir dizi araştırmaya göre, anksiyete mağdurları diğer bireylere göre daha yüksek bir zekaya ve empati seviyesine sahip.

İçinde yaşadığımız toplumda birçok insan önyargılara sahip ve bu önyargıların içerisinde boğulurcasına hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Eğer toplum genelindeki çoğunluktan farklı bir etnik kökende, dinde, cinsiyette veya vergi diliminde iseniz, diğerleri tarafından kabul edilmemeniz ve şiddetle dışlanmanız aşikar bir durum halini aldı. Bunun getirisi olarak da birçok birey anksiyete problemleri çeker hale geldi.

Sosyal Anksiyete

Bu anlatılan duruma rağmen, yakın zamanda ABD’nin Lakehead Üniversitesi’nde sosyal anksiyete üzerine yapılan bir araştırma bazı pozitif gözlemlerle sonuçlandı. Elde edilen gözlemler doğrultusunda anksiyete rahatsızlığı çeken bireylerin bu rahatsızlıktan muzdarip olmayanlara kıyasla çok daha yüksek bir sözel zekaya sahip oldukları anlaşıldı.

New York’da yapılan bir başka araştırmada ise anksiyete problemi çeken deneklerin IQ seviyelerinin rahatsız olmayan bireylerden daha yüksek olduğu görüldü.

Son olarak da, İsrail’deki Hayfa Üniversitesi Psikoloji Fakültesindeki araştırmacılar, sosyal anksiyeteden rahatsız kişiler üzerinde yaptıkları araştırmada yüksek seviyede içselleştirilmiş empati durumu bulunduğunu fark etti. Şiddetli anksiyete hastalarının ise yüksek sosyal bilince, diğer bireylere karşı psikolojik durum farkındalığına ve hassaslığa sahip olduğu anlaşıldı. Bu durumun nedeni ise, toplumun üzerilerinde yarattığı sosyal anksiyetenin diğer kişilerin duygu ve düşüncelerini anlayıp hissedebilmekte önemli bir rol oynaması.

Sosyal Anksiyete 2

Bir noktada psikolojik olarak “cehalet mutluluktur” sözü doğru kalıyor. Çünkü, belirli bir farkındalığa sahip insanlarda bu bilinç durumu kendi içinde bir psikolojik işkenceye dönüşebiliyor. Çevresinde bulunan bireylere karşı duyarlı olmak çoğunlukla anksiyete ile sonuçlansa da ve insanlar anksiyete durumunu pozitif algılamasa da bir noktada bireyin bu durumdan muzdarip olmasının getirileri yadsınamayacak düzeyde.

Kaynak: Research Gate, Higher Perspectives