Salgın ve Zaman Ekonomisi

Varoluşun en önemli faktörlerinden biri olan zaman, aynı zamanda insanın dünyayı algılayış şeklinin ve toplumsallığının da önemli bir etkenidir. Modern öncesi dönemdeki toplumlarda kozmolojik...

Geçmişten günümüze kadın figürleri: Farklı inanışlardaki “Dişil Canavarlar”

Bu yazıda, ataerkinin, günümüz kadınlarına ve kadınlık deneyimlerine yüklediği “sarışın fettan/baştan çıkaran/ayartan (femme fatale)” gibi anlamların, kadınlık deneyimlerinin bireyselliğinden ziyade kolektif oluşundan kaynaklanmış olabileceğinden...

Kadının sırtındaki yük ataerki üzerinden “Mezarına Tüküreceğim” incelemesi

Erkeğin hüküm sürdüğü toplumlarda üretim ve paylaşım adına eşitlik ve özgürlükten söz etmek zordur. Çünkü erkek, kadını ezerek olabildiğince kısıtlamış ve toplumsal konumlamada hiyerarşik...

Savaşın, zulmün, ayrımcılığın ve tahakkümün geçmişi: “Erkeğin” tarihi

Tarih. Dede. Tarih. Savaş. Tarih. Başarı. Tarih. Galibiyet. Dehşet. Tarih. Erkeğin tarihi. Tarih, hep aynı tarih. Tarih; keskin çizgilerle çizilmiş, erkeğin, "devlet...

Feminizme ne kadar uzağız?

“Beni kendime ördüğüm kozanın dışına çıkarmaya çalışıyordun,  farkındaydım. Belki bazı kişilikler, kozadan çıkmak istemiyorlardır; o, ölüm kozası bile olsa…”  — Tomris Uyar Kendi “öznelliğini” oluşturamamış, ataerkinin, erkeğin...

Kasım Keskin

"Ölümle başkalaşmayı" dört gözle bekleyen