Biyopolitikanın diktasında I: Din ve tıbbın rölativizmi

Foucault’cu perspektifte, Batı kültürü ve belirli ölçüde bir bütün olarak insan kültürü, vücudun olağan dışı özelliklerini üç temel kurumsal düzen yani din, tıp ve...

Yabancılaşmanın yeniden üretimi: Kentin mutenalaştırılması

Tüm estetik algılarımızı darmadağın eden beton, cam ve demir yığınlarıyla kentin formları, gökyüzüne doğru süzülen silüetleriyle; hatta bu silüet yapılarının zaman zaman siyasal ve...

Kentsel Devrim: Lefebvre’den bize kalan

Henri Lefebvre, sosyolojinin ve felsefenin önemli yapı taşlarından biridir. Postmodernizmin aykırı ve bir o kadar da kışkırtıcı yazarı Jean Baudrillard bile, sosyolojiye geçişini Roland...

Foucault’nun Piposu ve Berger’ın Görme Biçimleri

Rene Magritte’ın en bilindik eserlerinden biri olan İmgelerin İhaneti'nde, bir pipo resminin altında Fransızca “Ceci n’est pas une pipe” (Türkçesi, "Bu bir pipo değildir.")...

Bryan S. Turner’ın gözünden din sosyolojisi ve antropolojisi

İlkel kültürlerin, mit ve dinsel görüngülerin incelenmesi çağdaş sosyal bilimlerin köklerine dair önemli bir genel özellikti. Durkheim, Weber, Spencer ve Simmel gibi yazarlar 19....

Ümit Ninova

Canlı olmanın gereği iletişim ve etkileşim kurabilmenin, görece evrimsel hakikat düzleminde en dinamik pragmatikler itkilerii olduğuna inanır. Diyalektiğin bahşedeceği en verimli olasılıkların bu kurgu deviniminden tüm sosyal yaratımları gerçekleştireceğinden, bilinemez yansımaların tarihe ve kültüre neşretmesini gözlemler. Absürdizmin yapma yaşamlar sahnesi... Yoldayız.