Beko kadınları hayal kırıklığına uğrattı

107.468

“Bir dünya markası” sloganıyla kendisini ifade eden elektronik eşya markası Beko yaptığı reklam filmiyle kadınları hayal kırıklığına uğrattı. Markanın sloganına atıfta bulunarak dünyada toplumsal cinsiyet eşitliği için atılmış iki önemli örnek verebiliriz:

1979 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW, 1979) imzalandı. Türkiye bu sözleşmeyi 1985 yılında imzaladı. CEDAW’ın 5. maddesine göre; Her iki cinsten birinin aşağılığı veya üstünlüğü fikrine veya kadın ile erkeğin kalıplaşmış rollerine dayalı ön yargıların, geleneksel ve diğer bütün uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak amacıyla kadın ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirmek sözleşmeye taraf olan devletlerin görevidir.

1993 yılında Türkiye’nin de katılımcısı olduğu Viyana Deklarasyonu ve Eylem Planı 171 ülkenin ortak kararıyla yayımlandı. Bu eylem planına göre cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, uluslararası toplumun birincil hedefidir. (Vienna Declaration and Programme of Action, 1993).

Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadelesinin görünür kılınması ve önemli bir yasal düzleme oturmasını sağlayan CEDAW ve Viyana Deklarasyonu’nun reklam şirketleri tarafından önemsenmesi ve üretilen reklam içeriklerinin bunların göz ardı edilmeden yapılması şart.

Beko yayınladığı süpürge reklamıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üretti. Yayınlanan reklam filminde evin temizliğinden sadece kadınların sorumlu olduğu anlatıldı. Oysa ev ortak yaşam alanı olduğundan kadın ve erkeğin ev içi sorumlulukları paylaşması ve ev içi iş yükünün sadece kadınların üzerine yüklenmemesi gerekiyor. Kadının ücretsiz bir şekilde ve tek başına ev içindeki tüm işlerin sorumluluğunu üstlenmesi kadının emeğinin sömürüsüdür.

Kadınların mücadele ederek kazandıkları hakların yayınlanan cinsiyetçi reklam filmleriyle ters yüz edilmeye çalışılmasını kınıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini baltalayan Beko ve diğer markalara duyurulur.

Ayrıca erktolia’nın konuyla alakalı olarak başlattığı imza kampanyasını imzalayabilirsiniz.