Ana SayfaGüncelAlıntıEkoloji Örgütleri Bergama Buluşması’nın Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Ortak mücadele ve dayanışma için...

Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması’nın Sonuç Bildirgesi yayınlandı: Ortak mücadele ve dayanışma için ortak örgütlenmeye doğru!

-

Aralarında Kuzey Ormanları Savunması’nın da yer aldığı Türkiye’nin dört bir yanından ekoloji örgütleri, ülkede ekoloji mücadelesinin başladığı yer olan Bergama’da 11 -12 Kasım 2017 tarihinde bir araya gelmişti.

Ekoloji mücadelesinin birliği ile ortak örgütlenme konusunun tartışıldığı Bergama Ekoloji Buluşmasına ülke çapındaki 42 ekoloji örgütünden yaklaşık 200 temsilci katılmıştı. Sonuç bildirgesinde de belirtildiği üzere, buluşmada mesafe alınan tartışmaların tüketilmesi ve ortak hareketi doğuracak olan birlik zemini/ağının; örgütlenme biçimi, adı, temel ilkeleri, program ve tüzüğünün tartışılarak karara bağlanarak ilan edilmesi için, 2018 Ocak – Şubat döneminde ikinci bir buluşma gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İlave bilgi için: 14 Kasım: Türkiye’deki ekoloji örgütleri Bergama’da buluştu

Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması’nın ardından katılımcı örgütler arasında son şekli verilerek kamuoyuna duyurulan ve ülke çapındaki ekoloji mücadelesinde önemli bir belge niteliği taşıyan sonuç bildirgesi aşağıdadır:

11 – 12 KASIM 2017 EKOLOJİ ÖRGÜTLERİ BERGAMA BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

11 -12 Kasım 2017 tarihinde ülkenin farklı bölgelerinden 11 ekoloji örgütünün çağrıcı olduğu ve ekoloji örgütlerinin güçlerini, mücadelelerini birleştirmenin yol ve yöntemlerini tartışmak, Türkiye Ekoloji Hareketi’nin ortak örgütlenmesini, mücadele birliğini oluşturmak amacıyla Bergama’da gerçekleştirilen “Ekoloji Örgütleri Bergama Buluşması”na 42 farklı örgütten 200’e yakın kişi katılmıştır.

Buluşmanın ilk gününün öğleye kadarki bölümü kamuoyuna açık yapılmış olup, bundan sonraki oturumları ise örgütsel katılımlarla gerçekleştirilmiştir. İlk gün gerçekleştirilen forum ve “Ekoloji Mücadelesi Sorunları” ana başlığı altında yapılan “Ekoloji Mücadelesi Ve Siyasal Sorunlar” ile “Ekoloji Mücadelesi Ve Hukuksal Sorunlar” başlıklı oturumlarda, buluşmaya katılan örgütler, kendi yerellerindeki mücadelelerin güncel durumu ve sorunları hakkında bilgiler vermiştir.

KHK ile ihraç edilen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları (Kentleşme ve Çevre Sorunları) Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aykut Çoban, “Ekoloji Mücadelesinde Birlik ve Ortak Örgütlenme” başlıklı sunumunu gerçekleştirirken.

Forum biçiminde gerçekleştirilen bu oturumlarda, ülkede artık süreklilik kazandırılmış OHAL uygulaması aracılığıyla tek insan ve tek parti diktatörlüğüne götürülmek istenen baskı rejiminin, diğer toplumsal hareketler ve kesimler üzerinde olduğu gibi, ekoloji mücadeleleri üzerinde de önemli bir baskı oluşturduğu dile getirilmiştir. İktidarın; enerji, madencilik, su, orman, tarım, hayvancılık, kültür ve tabiat varlıkları alanlarında izlediği politikaların, doğa ve yaşam üzerinde geri dönüşümü olanaksız zararlara yol açtığı, tüm yaşam alanlarının sermayenin talanına açılması için gereken her türlü yasal dayanağın iktidar eliyle sağlandığı tespitleri yapılmıştır.

Tüm bu doğa, yaşam, kent ve kültür talanına karşı direnen, yaşam alanlarını, doğal ve kültürel varlıklarını korumaya çalışan ekoloji örgütlerinin mücadele olanaklarının da, yine siyasi iktidarın politikaları ve yasal-fiili baskıları nedeniyle tıkandığı ifade edilmiştir.

Ekoloji mücadelesinin; Türkiye’nin mevcut siyasi koşullarındaki en aktif ve lokal anlamda örgütlü olan toplumsal muhalefet hareketlerinden olduğu ve siyasi iktidarın yıkıcı politikalarını sıkıştırmada ve teşhir etmede potansiyelinin çok yüksek olduğu ifade edilmiştir. Bu yüzden, içinde yer alan bireylerin siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmekte olduğu, proje süreçlerinde dahli bulunan şahıslar tarafından da tehditlere ve saldırılara maruz bırakıldığı belirtilmiştir. Ekoloji aktivistlerinin içinde bulunduğu hayati tehlike, artık mücadelenin en önemli gündemlerinden biri olarak değerlendirilmiş, bu konuda da bu tehdidi görünür kılacak ve engelleyecek hareketliliklere gerek duyulduğu ifade edilmiştir.

Mücadelenin hukuki ayağında;
 • Ciddi bir tıkanma içinde bulunulduğu, yanlış, yetersiz ve/veya gecikmeli uygulamaların, yargısal süreçlerde her geçen gün daha belirgin bir “hukuksuzluk” sürecine sebep olduğu,
 • Yargı bağımsızlığından söz etmenin olanaksızlaştığı,
 • Açılan çevre davalarında, uygulamaya konmasa da geçmişte olumlu sonuçlar alınabilmekteyken, artık önemli oranda ekoloji mücadelelerinin aleyhine kararların çıktığı,
 • Bin bir emek ve masrafla sürdürülen hukuk mücadeleleri sonucunda kazanılan davaların bir şekilde “yargının arkasından dolanılması” nedeniyle uygulanmadığı ya da aleyhe döndürüldüğü,
 • Yargısal denetime başvurmanın çok pahalı bir hale getirildiği, yargılama ücretleri, bilirkişi keşfi ve diğer masrafların çok büyük ekonomik boyutlara ulaştığı ve ekoloji mücadelelerinin bu yüksek miktarlı yargı giderlerini karşılamakta zorlandığı,
 • Bilirkişi süreçlerinin artık bilimsel ölçütlerin ötesinde adeta şirketlerin ve idarenin lehine rapor hazırlama sürecine dönüştüğü,
 • ÇED süreçlerinin neredeyse tamamen işlevsizleştirildiği ve ÇED raporlarının çevresel etkileri ortaya koymaktan uzak olduğu

tespitleri yapılmıştır.

Bu sorunların aşılmasına yönelik olarak; doğal ve kültürel varlıkların talanının önünü açan yasa, yönetmelik ve genelgelerin iptali, dava süreçlerinin ekoloji örgütleri için altından kalkılır hale getirilmesi, hukuki süreçlerin çeşitli yönlerden etkinleştirilmesi için bilgi derlenmesi gibi başlıklarda kampanya ve eylemliliklerin gerekliliği ortaya konmuştur.

Bu çerçevede; TBMM Genel Kurulu’nda görüşülme sürecinde olan “Tabiatı ve Biyoçeşitliliği Koruma Yasası”nın iptalini hedefleyen; TBMM’deki görüşmeleri ve öne sürülen görüşleri de içine alacak şekilde kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının acil bir ihtiyaç olduğu da dile getirilmiştir.

Programın ikinci gün oturumlarında, ilk gün tartışılan sorunlara karşı “Ekolojik Mücadelede Birlik ve Ortak Örgütlenme” ile “Ekolojik Mücadelede Yeni Yöntemler: Neyi, Nasıl Yapmalı” başlıkları tartışılmıştır. Bu tartışmalarda ulaşılan çeşitli sonuçlara binaen aşağıdaki tespit, eğilim ve niyetler netleştirilmiştir:

 1. Buluşmaya katılan ekoloji örgütlerinin ortak mücadelesi, dayanışması ve mücadelelerin ihtiyaç duyduğu güç, eylem ve irade birliğinin sağlanması için ortak bir örgütlenmeye, kendi gündemini yaratarak siyasi iktidarın gündemine esir olmayan, talep üreten ve taleplerini, mücadelesinin her türlü unsuruyla zorlayan bir birlik zeminine/ağa ihtiyaç vardır.
 2. Bu birlik zemininin/ağın oluşabilmesi için çaba harcamaya devam edilmelidir. Bergama Buluşması’nda başlatılan ve mesafe alınan tartışmaların tüketilmesi ve ortak hareketi doğuracak olan birlik zemini/ağının; örgütlenme biçimi, adı, temel ilkeleri, program ve tüzüğünün tartışılarak karara bağlanması, ve nihayet tanımlanarak ilan edilmesi için, 2018 Ocak – Şubat döneminde ikinci bir buluşmaya ihtiyaç vardır.
 3. Bu doğrultuda, bu buluşmayı örgütlemek için, içinde Bergama Buluşması’nın çağrıcı örgütlerinin de bulunduğu, ülkenin tüm bölgelerini kapsayacak şekilde ve 15 örgütten temsilcilerin oluşturulduğu bir çalışma grubu kurulması gereklidir. Ayrıca, 2. toplantının daha verimli geçmesi için bu toplantıda tartışılacak temel metinlerin, oluşturulacak birlik zemini/ağının genel ilkelerinin ortaya konması için çalışma grubu tarafından bir tartışma belgesi hazırlanması yararlı olacaktır.
 4. Bergama Buluşması’nda bulunamamış ama İkinci buluşmaya katılmak isteyen tüm çevre ve ekoloji örgütlerine katılımcı örgüt olmaları konusunda teklif götürülmesine ihtiyaç vardır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için ilk toplantıya katılan tüm örgütlerin kendi yerellerinde daha da büyük bir gayret göstermesi, ikinci buluşmanın kapsayıcılığı açısından hayatidir.
Katılan Ekoloji Örgütleri

Aliağa Çevre Platformu
Antalya Ekoloji.org
Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
Ayvalık Tabiat Platformu
Bartın Platformu
Bergama Çevre Platformu
Bergama-Eşme-Sivrihisar-Havran-Küçükdere Elele Hareketi
Bozcaada Forum
Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
Derelerin Kardeşliği (DEKAP)
Dikili Çevre Platformu
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
Donkişot Bisiklet Kolektifi
DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP)
Foça Forum
Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)
Hasankeyf Yaşatma Girişimi
İda Dayanışma Derneği
İzmir Çevre Gönüllüleri (İZÇEP)
Karaburun Kent Konseyi
Karadeniz İsyandadır Platformu
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
Kuşadası Çevre Platformu
Kuzey Ormanları Savunması (KOS)
Kültürpark Platformu
Mezopotamya Ekoloji Hareketi
Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
Murat Dağı Koruma Platformu
Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
Söke Çevre ve Kültür Platformu (SökeÇEP)
TEMA Bergama
Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
Yeni Foça Forum
Yerel Tohum Derneği
Yeşil Artvin Derneği
Yeşil ve Sol Çalışma Grubu

İlave bilgi için: 13 Kasım: Bergama buluşması: Ekoloji mücadelesi birleşme yolunda

Alıntı: Kuzey Ormanları Savunması

SON YAZILAR

Akbelen Ormanı TBMM Olağanüstü Genel Kurulu İçin Bilgi Notu

Geleceğini düşünenler Akbelen için mücadele ediyor. Yaşam Savunucuları TBMM'nin Akbelen gündemi ile olağanüstü toplanması için çağrı yapmış ve eklemişti: Koltukları boş görmek istemiyoruz! Direnen yaşam...

5’li çetenin yeni talan alanı: Akbelen

Devlet-şirket el ele politikaları her ne kadar bir kesimi zenginleştirse de halkın kalan büyük çoğunluğunu sahipsiz bırakıyor. Aidiyet ihtiyacı şöyle dursun temel haklarını bile gasp...

Akbelen Ormanı’ndaki Abluka Kaldırılsın, Kesim Kararı Durdurulsun! 

308 Kurum, Akbelen Ormanı'ndaki ablukanın kaldırılması ve kesim kararının durdurulması için ortak açıklama yaptı. İkizköylüler, Muğla, Milas’ta kömür madenciliğine karşı Akbelen Ormanı’nı ve yaşam alanlarını...

Manisa’dan İzmir’e Gelen Kapkara Dumanın Ardından

İzmir’in en yüksek noktası Bozdağlar’ın Kırklar Tepesi: 2159 metre, Murat Dağları'ndan doğan Gediz Nehri Foça’nın güneyinden Ege Denizi'ne dökülür. Hâlâ kirlilikle boğuşan bu güzel su...

ÇOK OKUNANLAR

95,278BeğenenlerBeğen
17,593TakipçilerTakip Et
22,156TakipçilerTakip Et
243AboneAbone Ol