Okuma süresi: < 1 dakika

Kuzey Ormanları’nı savunanlar Fatih Ormanı’nı yağmacı inşaat sermayesinden korumayı başardı! Şimdi “Fatih Ormanı’nı Kuzey Ormanları’na İade Edin” deme zamanı!

Fatih Ormanı’nı yapılaşmaya açmaya yönelik hazırlanan uzun devreli gelişme planı, nazım imar planı ve uygulama imar planının yürütmesi, mahkeme kararı ile durduruldu.

Sarıyer ilçesi, Fatih Ormanı (Parkorman) Tabiat Parkı alanı imar planlarına ilişkin Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası İstanbul şubelerinin açmış olduğu davalar neticesinde yürütme durduruldu. Ve “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının iptali kesinleşti.

OMO, MO ve ŞPO İstanbul şubelerinin açtığı davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi, orman içine yapılacak projenin geri dönüşü olmayan zararlar doğurabileceğini belirtti. Mahkeme, imar planlarının, Fatih Ormanı’nda yapılaşma koşulları oluşturan ve inşaat alanını arttırıcı şekilde olduğunu, plana dayanarak yapılan inşaat projesinin nitelik ve nicelik açısından konaklama niteliğini kalıcı hale getirdiğini belirtti. Mahkeme, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığını vurguladı.

Şimdi “Fatih Ormanı’nı Kuzey Ormanları’na İade Edin” demek üzere 1 Nisan Pazar günü 13.00’da buluşuyoruz.

Buluşma Noktası: Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Önü (Darüşşafaka Metro Çıkışı). Buradan Fatih Ormanına ilerlenecek ve basın açıklaması yapılacak.

Etkinliğin Facebook bağlantısı için lütfen tıklayın.