30’dan fazla Britanya bölgesine ait böcek türü, kirlilik ve habitat kaybı nedeniyle soyu tükenme tehlikesi altındaki türler olarak yeniden sınıflandırıldı.

İki böcek grubunun üyeleri, kırmızı listedeki tehlike altındaki türler içinde resmi olarak yerini aldı. Araştırmalar, 283 yaprak böceği türünün 35’inin çevreyi koruma yanlısı olduğunu gösterdi. Birleşik Krallık Böcek Yaşam Haritası projesine göre, bazı taş sinekleri risk altında. Taş sinekleri, derelerin ve nehirlerin kirlenmesine özellikle duyarlıdırlar. Yaprak böcekleri, belirli habitatlarda belirli bitkilerinde yaprakları üzerinden beslenir.

Omurgasız Hayvanlar Derneği Buglife işbirliği ile devlet kurumu Natural England‘ın bir analizine göre, yedisi kritik olarak tehlike altında kabul ediliyorken, yaprak böceklerinin üç türü, son yüz yıl içinde İngiltere’de soyu tükenmiş.

Diğer 35’i, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde kritik tehlikede, tehlikede veya duyarlı olarak yer aldı. İngiltere’deki 34 türün dışında, bir tanesi yok oldu bile, bir tanesi yok olmaya duyarlı ve diğeri kritik tehlike altında.

Buglife’dan Steve Falk: “State of Nature’ın yakında yayınlanan raporu, Birleşik Krallık’taki vahşi yaşam içinde, üç türün dışında en az ikisi azalıyor. Birleşik Krallık’ta omurgasız birçok türün çoktan yok olduğunu biliyoruz.”

Kaynak: BBC UK