Okuma süresi: 3 dakika

17 Aralık 2012’de Batman Çayı’nda cesedi bulunan Hasret Daşlı, erkek kanlı tarihinin sadece birinin adı oldu. Otopsi raporunun açıklanması ile vahşetin boyutu yine gözler önüne serildi: Hasret Daşlı, soluk borusu parçalanana dek boğulmuş, ardından Batman Çayı’na atılmıştı. Katledildiğinde ise 22 yaşındaydı ve dört aylık hamileydi. Akraba tecavüzüne uğraması sonucunda aile meclisinin toplanarak, namusun temizlenmesi kararı aldığı iddia edildi.

Hasret Daşlı,
Hasret Daşlı

Hasret Daşlı’nın katledilmesinden 1,5 yıl sonra, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada aile üyelerine, töre saikiyle öldürme ve cinayete yardım etme gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Geçtiğimiz günlerde karar duruşması yapılan davanın sonunda aile üyesi dört sanığa herhangi bir tahrik ya da iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. İddianamede Hasret’i boğarak öldürmekle suçlanan amca ise cinayetin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen halen kayıp.

Davanın karar duruşmasında, sanık avukatlarının savunmaları adeta kan donduran nitelikteydi. Özgecan Arslan davasında boş dolmuşa binmenin tecavüzü hak etmek olduğu savunmasının yapılmasının henüz aklımıza, mantığımıza, vicdanımıza ve kadınlığımıza bıraktığı izleri silinmemişken, Hasret Daşlı’nın tecavüzcü olarak suçlanması ve bunun da cinsel deneyiminin var olmasına bağlanması (olmayan) tahammül sınırını hayli zorlayan cinstendi.

özgecan arslan

Savunmadan satır başları

Cinsel saldırı suçu, yalnızca erkekler için düzenlenmiş bir suç değildir. Hasret Daşlı yaşasaydı, belki bugün suçlu sıfatı ile yargılanması gerekirdi.
-15 yaşındaki bir kişinin, 22 yaşındaki bir kişiye tecavüz etmesi hayatın olağan (!) akışına uygun değildir.
-Hasret Daşlı’nın Diyarbakır’dan Batman’a getirilmesi, suçun tasarlanarak işlenmediğinin bir göstergesidir nitekim Diyarbakır’da da nehir mevcuttur. Ayrıca Hasret Daşlı’nın boğularak öldürülmesi de suçun planlanmadığının bir göstergesidir zira boğmaktan başka yöntemler de mevcuttur.
-Ailenin infaz kararı almasını gerektirecek herhangi bir sebep yoktur.
-Hasret Daşlı’nın cinsel tecrübesi mevcuttur ve cinsel tecrübesi bulunan 22 yaşındaki bir kadına çocuk yaştaki şahısların tecavüz etmesi olanaklı değildir. Hasret Daşlı, esas olarak cinsel istismar suçundan yargılanmalıdır.
-Kadın hakları savunucusu olduğunu iddia eden şahıslar kadın cinayeti temelinde mahkeme üzerinde bir tahakküm kurmaktadır. Bu tahakküm kurma çabası yanlıştır. Basın yoluyla ortaya çıkacak sonuca göre karar verilecekse yargılama yapmanın lüzumu yoktur.

Hasret Daşlı, ölmeseydi cinsel istismar ile yargılanırdı 1

Vicdan, akıl, kadın…

Katletmekten yargılanmaya kadar olan süreçte özellikle vicdanın, aklın ve kadının dışlandığı bir sürecin işlerliği inkâr edilemez bir gerçektir. Hasret Daşlı’nın katledilmesi ile başlayıp mahkemeye kadar taşınan süreçte de bu durum göze çarpmaktadır.

Nitekim cinsel saldırı suçu sadece erkekler için tanımlanmış bir suç değildir ancak böyle bir olayda sanıkların yaşlarının küçük olması sebebiyle böyle bir savunmanın yapılması açıkça akıl dışıdır. Hayatın olağan akışının dışında bir tecavüz olayının gerçekleştiği savunusunu yapmak ve bu savunmanın da sanıkların yaşının mağdur yaşından küçük olmasının yanı sıra mağdurun tecavüz öncesi cinsel deneyiminin var olması arasında ilişki kurmak ile yapılması, kadınlığın bekâret ile özdeşleştirilmesinin bir sonucudur ve ciddi bir dışlamayı beraberinde getirmektedir. Cinayetin tasarlanarak işlenmediği savunmasının Diyarbakır’da da nehir olması ya da boğmak dışında başka bir yöntemin kullanılmaması savunması tamamıyla akıl dışı bir savunmadır. Savunmalarda Hasret Daşlı’nın vahşice öldürülmüş olması dahi vicdanları rahatsız etmemekte, üstüne tecavüzcü olduğu iddia edilebilmektedir.

Hasret Daşlı, ölmeseydi cinsel istismar ile yargılanırdı 5

Son dönemlerde kadın cinayetlerinden daha çok sanık savunmalarının konuşulur olması, kadın katliamlarının giderek arttığı gerçeğini değiştirmemektedir. Bu noktada sanık savunmalarının akla ve vicdana sığmayacak şekle bürünmesi ayrıca kadınların suçlu ilan edilmesi, toplumda kadınları kuşatan erkek egemen zihniyetin bir ürünüdür.

Son dönemde kadın cinayetleri davalarına damgasını vuran sanık savunmalarına Hasret Daşlı davası ile bir yenisi daha eklendi: Cinsel deneyimi vardı, tecavüzcüler mağdurdan küçüktü ve tecavüz hayatın olağan (!) akışına uygun değildi, Hasret Daşlı cinsel istismar suçundan yargılanmalı!