Okuma süresi: < 1 dakika

CerModern, Mekan Atölye sergi dizisinin dördüncü edisyonunu “Taktiksel Duruş” temasıyla açıyor.

Mekan Atölye 4/ Taktiksel Duruş sergisi, sanatçıları kavramsal bir çatı altında bir araya getirmek yerine, sanatçı, mekan ve izleyicinin kullanılan dil ve o dile dair çeşitliğinin doğurduğu ifade zenginliğini bir atölye projesi olarak sunmayı hedeflemektedir.

Genç sanatı kültürel ve sosyal bir deneyim olarak vitrine taşımayı hedefleyen Mekan Atölye sergisi, aynı zamanda genç sanatçının günceli ifade ediş tarzının “taktiksel” arka planını irdeliyor.

Güncel sanatın kuramsal birikim ve düşünsel temelli işlevselliğine olgusal bir perspektiften bakan Taktiksel Duruş sergisi, sanatçının yaşadığı çevreyi tanımlarken kurguladığı müdahale yöntemini ön plana çıkarmayı hedeflemektedir.

CerModern ana galerilerinde gerçekleştirilecek sergi kapsamında her yıl olduğu gibi sergi sunumunun yanısıra farklı disiplinlerden etkinliklere de yer verilecektir; müzik, ses yerleştirmesi, dans ve okumalarla güçlendirilecektir.

Sergilenen işler ve etkinlikler, sunulan metinler bir katalog çalışmasıyla belgelenecek, video ve fotoğraf çekimleri sosyal medya kanalıyla dağıtılacaktır.

Mekan Atölye 4-Taktiksel Duruş sergisi proje yöneticiliği CerModern sanat programları yönetmeni Zihni Tümer tarafından yürütülecektir.

Sergi açılışı sonrası 4 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de Küratör Beral Madra ile ‘‘post-truth’’ kavramı üzerinden bir söyleşi gerçekleştirilcektir.