Okuma süresi: 2 dakika

Eriyen buzullar ve gezegen ısındıkça artan termal genleşme ile beslenen deniz seviyesi “fark ettirmeden” yükseliyor: 100 yıl önceye göre yaklaşık 20 cm yüksek.

1992’den beri, deniz seviyeleri ortalama 8 cm yükseldi. Üç yıl önce, Intergovernmental Panel on Climate Change‘de (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli / IPCC) sunulan rapora göre; 2100 yılına gelindiğinde deniz seviyeleri sera gazı emisyonuna bağlı olarak 28-92 cm arasında yükselebilir.

NASA bilim insanlarına göre, sera gazı emisyonu kontrol altına alınsa ve küresel ısınma 2°C ile sınırlansa bile deniz seviyeleri kıyıların biçimini değiştirecek ölçüde yükselebilir.

NASA’nın Jet Yürütme Laboratuvarı’ndan buzulbilimci Eric Rignot: “6 metre kadar bir yükselmeden bahsediyoruz. Deniz seviyesi yüz yılda yarım ya da birkaç metre kadar yükselebilir, bunu tahmin edemiyoruz” diyor.

Deniz seviyesi tahmin edilemeyen bir hızla yükseliyor 3
Kaynak: nca2014.globalchange.gov

IPCC raporu eriyen buz yüzeyini hesaplamalarına dahil etmedi, NASA bilim insanlarıysa buzulların ne kadar ve ne hızla eriyeceğinin bilinmezliğini koruduğunu belirtiyor.

Kolorado Üniversitesi’nden uzay mühendisi Steve Nerem: “IPCC raporunun yayınlandığı 2012’den çok daha farklı bir tablo var. Deniz seviyeleri 50 yıl önceye kadar çok daha hızlı yükseliyor, kötüye gitmesi de muhtemel. Gelecekteki deniz seviyelerini tahmin etmekteki en büyük sorunsa, buzul yüzeylerin ne hızla eriyebileceğini hesaplamak” diyor.

Dünya’nın en büyük şehirlerinden sekizi kıyıda yer alıyor. Önümüzdeki 100 yıl içinde, yükselen deniz seviyesi Tokyo, New York, Şanghay ve Mumbai gibi şehirler için tehdit oluşturacak.

MIAMI, FL - JUNE 03:  Waterfront condo buildings are seen June 3, 2014 in Miami, Florida. According to numerous scientists, south Florida could be flooded by the end of the century as global warming continues to melt the Arctic ice, in turn causing oceans to rise. U.S. President Barack Obama and the Environmental Protection Agency yesterday announced a rule that would reduce the nation's biggest source of pollution, carbon emissions from power plants, 30% by 2030 compared to the 2005 levels.  It is widely believed that these emissions are a main cause of global warming. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
Miami. Fotoğraf: Joe Raedle/Getty Images

Bilim insanları problem üzerinde çalışabilmek için çeşitli yöntemler geliştirdi. Bunlardan biriyse yükseltideki değişikliği tespit edebilen bir hava radarı.

Grönland buzullarının erime hızını hesaplamayı hedefleyen proje olan Oceans Melting Greenland’in liderlerinden denizbilimci Josh Willis, NASA verilerinin büyük ölçüde yardımı olduğunu belirtiyor.

Projenin ilk safhası bu yaz başladı: Batı Grönland’daki fiyort boyunca eski buzullarla oyulmuş su altı kanyonlarını haritalandırmak için deniz radarları kullanılıyor. Bilim insanları kanyonların ısınan suyun buzullara akışına neden olduğunu düşünüyor. 2016’da NASA Gulfstream jetleriyle Grönland kıyısının yüzde 90’ını haritaya dökmek için beş yıllık bir projeye daha başlayacak.

Başlık Fotoğrafı: Kadir van Lohuizen/NOOR for New York Times

Kaynak: National Geographic