Bilimsel topluluklar bir şeyi açıkça belirtiyor. Eğer biz sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği ile mücadele etmezsek, küresel ısınma geri döndürülemez olacak ve bir felakete yol açacak.

Küresel iklim değişikliğini durdurmak için Paris’te başlayan müzakerelerde büyük bir kesim milletler arasında özel bir anlaşma imzalanması ile etkin bir küresel strateji belirlenmesini istedi. Ancak bu kesimin dışında yer alan bir çoğunluk ise hâlâ yenilenebilir enerjiden çok uzak olduğumuza inanıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA)’nın yaptığı bir çalışma ve Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor, beklediğimizden çok daha erken bir vakitte yüzde 100 yenilenebilir enerji ile teknik ve ekonomik açıdan da uygun şekilde çalışan bir dünyada yaşayabileceğimiz yönünde ışık tuttu.

IRENA, 2030 yılında gerçekten yüzde 100 yenilenebilir bir enerji yaratmak için beş anahtar madde sıraladı.

2030 yılında %100 yeşil enerji olacak mı 2
Rüzgâr enerjisinin ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda tartışmalar bulunuyor. Her yenilenebilir enerji esasında sürdürülebilir değildir.

1. Yenilenebilir enerji yatırımlarını harekete geçirme
2. Sürdürülebilir kalkınma konusunun yenilenebilir enerji ile kesişen etkisinden yararlanma
3. Yenilenebilir enerji politikası taahhüdünün güçlendirilmesi
4. Yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek için kurumsal, teknik ve insan kapasitesinin oluşturulması
5. Yenilenebilir enerji geliştirilmesinde bölgesel ve uluslararası işbirliğini artırma

Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda ise 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye ulaşmak için 139 ülkenin yer aldığı kapsamlı bir yol haritası ortaya koyulmuş durumda.

Yüzde 100 temiz, yenilenebilir enerji için interaktif bir harita keşfetmek isterseniz tıklayınız.

2030 yılında %100 yeşil enerji olacak mı1
Raporun ana yazarı Profesör Mark Jacobson, “139 ülkenin yol haritasının dünya liderlerine dünyanın yüzde 100 temiz bir yer haline gelmesi konusunda güven vermesini, ayrıca sadece yenilenebilir enerji kapsamında tüm hedefler için düşük maliyetle güvenilir güç sağlamasını değil aynı zamanda dünya çapında 22 milyon daha fazla iş yaratmasını umuyoruz” dedi.

Rapora göre, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş, enerji tesisleri için 26,5 milyon iş (her birinin 35 yıl sürmesi bekleniyor) ve 24 milyon inşaat işi yaratacak. Geçiş ayrıca her yıl 4,6 milyon prematüre hava kirliliğine son verecek.
Her iki rapor da yüzde 100 yenilenebilir enerjili dünyaya geçişin nasıl mümkün olacağını açıklasa da, bu hedefe ulaşmak için önümüzde uzun bir yol var. Kendi enerji üretiminin yüzde 30’dan fazlasını yenilenebilir enerjiye dönüştüren sadece üç ülke; Norveç, Paraguay ve İzlanda var. Dünya ortalaması ise hala yüzde 3,8 seviyesinde.

Çalışma; yüzde 100 yenilenebilir enerji dönüşümü teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunu ancak ana engellerin hala sosyal ve politik olduğunu açıklıyor.

Kaynak: Agenda, 100, COP21