Okuma süresi: 2 dakika

PeerJ adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre, şizofren tanısının konmasında yeni bir kapı aralanmış gibi gözüküyor. Bu çalışmaya göre, boğazda yaşayan bakteri kolonilerine bakılarak şizofren olup olmadığınız belirlenebilir.

Yıllardır yapılan çalışmalara rağmen şizofreninin sebepleri hâlâ net olarak bilinmemektedir. Bilim insanları bağışıklık sistemi ve şizofreni arasında bir bağ arasalar da şizofrenik hastalarda bağışıklık sisteminin neden daha güçsüz olduğuna dair bir sebep bulabilmiş değiller. Fakat mikrobiyomlar üzerindeki son araştırmalar gösteriyor ki modumuzun düzenlenmesinden bağışıklık sistemimizin değişimine kadar çok geniş bir alandaki fonksiyon işleyişlerinden vücudumuzdaki bakteri kolonileri sorumlu.

George Washington Üniversitesi’nden araştırmacı bir ekip mikrobiyomu oluşturan bakterilerin hangilerinin şizofrenik ve şizofrenik olmayan hastalarda var olduğunu tespit etmek amacıyla bir araştırma başlattı. Bu araştırmaya göre, 32 kişilik bir ekip oluşturuldu ve bunların yarısı kontrol grubuyken bir diğer yarısı şizofren tanısı konulmuş hastalardan seçildi. İki grubunda mikrobiyomlarındaki bakterilerin çeşitliliği, gen dağılımları ve konsantrasyonları incelendi.

Farklı boğaz bakterileri olduğu görüldü

Araştırmanın sonucunda şizofren tanısı konmuş hastaların kontrol grubundakilerden çok daha farklı boğaz bakterileri olduğu görüldü. Kontrol grubunda farklı konsantrasyonlarda da olsa sağlıklı bireylerdeki ile ortak bakteriler gözükürken şizofreni tanısı konulmuş bireylerde ağırlıklı olarak laktik asit bakterileri tespit edildi.
Yine de bu çalışmanın da limitleri var. Öncelikle mikrobiyom içine virüsler ve mantarlar da dahildir. Araştırmada bunlar göz ardı edilmiştir. 32 kişi üzerinde yapılan bir araştırma genelleme yapmak için oldukça küçük bir örnek grubu demek oluyor. Ayrıca araştırma içinde sadece boğaz bakterileri incelenmiştir, fakat mikrobiyom içinde bakterilerin yaşadığı diğer alanlar hesaba katılmamıştır. Araştırmacılar bu maddeleri ileri aşamalarda gerçekleştirmeyi düşündüklerini dile getirdiler.

Kontrol Grubu ve Şizofren Tanılı Bireylerin (microbiom) Bakteri Haritası
Kontrol Grubu ve Şizofren Tanılı Bireylerin (microbiyom) Bakteri Haritası

Yine de ileri aşamalar düşünüldüğünde bu çalışmalar şizofreni tanısı koyulmasına ilginç bir açıklama getirebilir. Bilim insanları biyo-işaret olarak kullanabilecekleri bakteri ya da bakteri grubu bulabilir ve böylece daha hızlı ve isabetli tanılar gerçekleştirebilirler. Ayrıca eğer buldukları bakterilerin sadece hastalıkla ilişkisini değil aynı zamanda hastalığa neden olma mekanizmasını da keşfedebilirlerse şizofreni için yeni tedaviler mümkün kılınabilir.

Kaynak: PopSci